رئیس اوقاف و امور خیریه کشور؛

طرح توسعه مجموعه مفخم طرحی مهم برای اجراست

مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد

روزگار جدید ساختمان میدان فلسطین

از امروز، ساختمان معروف میدان فلسطین، رئیس جوان تازه ای دارد، 17 سال پیش خاموشی که در آن روز ها جوان بود وارد آن شد و راهروهای آن ساختمان را این سو و آن سو کرد و حالا جای خودش را به قمی جوان داده است. خاموشی حالا قرار است با عضویت در هیات امنای سازمان ، تجربیات این سال ها را در اختیار مدیر جوان قرار دهد؛ پختگی و جوانی در کنار یکدیگر.
کد خبر: ۱۱۶۱۸۹۰

صبح دیروز، سهشنبه 6 شهریورماه، مراسم تودیع رئیس پیشین و معارفه رئیس جدید در حوزه هنری برگزار شد. اما در این جلسه چه گذشت؟

خیلیها آمده بودند تا در لحظه یکی از مهمترین بزنگاههای تاریخ سازمان تبلیغات اسلامی حاضر باشند از حجتالاسلاموالمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب تا آیتا... رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گرفته و دیگر استادان و پیشکسوتان در حوزه تبلیغ و ترویج دین.

مراسم طبق روال معمول با سخنان رئیس پیشین آغاز شد. حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی با خطاب قراردادن حجتالاسلام والمسلمین قمی که حالا رئیس جدید سازمان تبلیغات اسلامی است، گفت: همه این سازمان مجموعهای ولایی و انقلابی است و در مسیر بصیرت و بینش اسلام گامبرداشته و حرکت میکند. حوزه هنری در سه قالب از جمله اسلام، دفاع مقدس و سبک زندگی ایرانی - اسلامی فعالیتهایی را دارد. همچنین سازمان در فعالیتهای قرآنی از روستاها تا شهرها و محافل قرآنی، هیاتهای مذهبی اقداماتی برجسته و ارزشمند داشته است. امیدواریم در مساله تبلیغ نیز تعداد مبلغان به بیش از صد هزار مبلغ برسد که تاکنون در این عرصه نیز فعالیتهای زیادی صورت گرفته است.

او ادامه داد: نگاه ما در برنامهریزی، زیرساختی است. معتقدیم قوای سهگانه باید بر مبنای دادهها برنامهریزی کند و ما همواره به این امر توجه کردهایم. تلفیق دادهها برای ما مهم بود تا بتوانیم از طریق این دادهها منویات مقام معظم رهبری را محقق کنیم. بهجرأت میتوان گفت سازمان تبلیغات، نهادی تأثیرگذار در جورچین فرهنگی کشور است. شورای هیأتهای مذهبی را نیز در سازمان تبلیغات داریم که در این شورا اعضای آن که همگی انقلابی هستند، معضلاتی را بعضا در جامعه رفع میکنند که شاید به ذهن هیچ کسی خطور نکند.

انقلاب در مخاطره است

پس از خاموشی، نوبت به رئیس جدید رسید که سخن بگوید. حجتالاسلام والمسلمین قمی با بیان اینکه سازمان تبلیغات کمک زیادی را برای پیشبرد اهداف انقلاب داشته و تکلیف سازمان تبیین شبکه اسلام ناب برای جامعهای است که اساسا اسلامی است، گفت: سازمان باید احکام اسلام را مستحکمتر از قبل در جامعه ترویج بدهد. انقلاب ما در آستانه یک جهش بزرگ است و مخاطره بزرگی در پیش داریم و انشاءا... با اراده جمعی و ملی از این معضل نیز عبور میکنیم. یکی از دستاوردهای نظام این است که میگوید بعد از ۲۵ سال اسرائیل نابود میشود. ما در کل جهان دستاوردهای زیادی نیز داشته و داریم اما برای عرضه تمام آنها ابتدا باید اسلام ناب را به مردم عرضه کنیم. او با اشاره به این که همگی در راستای ترویج اسلام باید محکم و مستحکم عمل کنیم و این وظیفه فقط برای سازمان نیست بلکه همگی باید در راستای تبلیغ سنت اسلام ناب حرکت کنند، خاطرنشان کرد: مکتب ما مکتب امام راحل است و نباید جامعه امروز ما از این عطیه بیبدیل محروم شود. باید در عرصه ترویج اسلام به گونهای حرکت کنیم که پرچم را به قله برسانیم. تبلیغ صرفا وظیفه روحانیون نیست، گرچه سازمان باید در عرصه تبلیغ دینی رشد کمی و کیفی را در نظر بگیرد اما تمام مردم باید خود را مبلغ دین بدانند. حتی بانوان جامعه نیز باید برای عرصه تبلیغ وارد عمل شوند. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: ما با افتخار میگوییم خادم مردم هستیم. باید تبلیغ در دین به صورت غنی و کیفی باشد. مجموعههای خودجوش و عناصر داخلی با قوت بیشتری از گذشته باید گامبردارند. تمام مردم ما انقلابی هستند حتی اگر در ظاهر این را نشان ندهند. ما باید قدر این مردم متدین و انقلابی را بدانیم و در عرصه ترویج و تبلیغ دین گامهای بیشتری برداریم.

تجلیل از خاموشی

آیتا... رشاد، بیشتر حرفهایش را به تقدیر از خاموشی اختصاص داد و در ادامه گفت: ظرفیتشناسی و ظرفیتسنجی و همچنین مخاطبگزینی باید جزو اموری باشد که سازمان بر آنها تمرکز میکند. قرار نیست سازمان تبلیغات همه آحاد را مخاطب قرار بدهد بلکه سازمان میتواند با تمرکز بر یک شبکه فرهنگی به کارهای تبلیغی و ترویجی بپردازد و سایر سازمانها اموری که به آنها واگذار شده است را انجام بدهند. حجتالاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی نیز گفت: حجتالاسلام خاموشی نزدیک به 18سال مسئولیت اداره این سازمان را برعهده داشتند و به نحو احسن در آن انجام وظیفه کردند. حجتالاسلام قمی که امروز مسئولیت این سازمان را برعهده گرفتند در مراکز مختلف منشا برکات بودند که توفیق خدمت به عرصه فرهنگ دینی را برای ایشان از خداوند متعال خواستاریم.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها