شرایط افزایش حقوق معلمان در سال 97

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی وضعیت افزایش حقوق فرهنگیان در سال 97 و پرداخت پاداش پایان خدمت آنها را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۱۱۴۶۳۴

به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجیبابایی افزود: براساس مصوبه مجلس حقوقهای زیر پنج میلیون تومان در سال آینده تا 18 درصد افزایش مییابد و براساس احکام فرهنگیان، میانگین حقوق آنها حدود دو میلیون و 350 هزار تومان است و میانگین دریافتی آنها حدود یک میلیون و 950 هزار تومان میشود. وی با اشاره به اینکه با این مصوبه مجلس، جداول بودجهای وزارتخانهها بههم میخورد، عنوان کرد: آموزش و پرورش جزو دستگاههایی است که میزان افزایش حقوق کارکنان آن حداقل 14 درصد خواهد بود و با توجه به این نگاه باید تغییراتی در ردیفهای بودجهای آموزش و پرورش ایجاد شود. بهگفته حاجیبابایی در بودجه وزارت آموزش و پرورش برای سال 97، 33 هزار میلیارد تومان برای ردیفهای استانی در نظر گرفته شده بود که این مساله برای افزایش حقوق تا 10درصد بود اما هماکنون که افزایش حقوق در این وزارتخانه 14 درصد خواهد بود باید این اعتبار افزایش یابد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها