jamejamonline
برچسب ها -

پراید 111

قیمت انواع خودرو در بازار 25 خرداد

تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl 17,600,000 17,169,000 پراید... 151 sl 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید... 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,400,000... 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000 پراید 132 ex 20,000,000...

کد خبر: ۶۸۴۲۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵


قیمت انواع خودرو در بازار 24 خرداد

تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl 17,700,000 17,169,000 پراید... 151 sl 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید... 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,400,000... 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000 پراید 132 ex 20,000,000...

کد خبر: ۶۸۳۷۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۴


قیمت انواع خودرو در بازار 21 خرداد

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl... 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl... --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید... 132 se 20,400,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۲۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۱


قیمت انواع خودرو در بازار 20 خرداد

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl... 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl... --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید... 132 se 20,400,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۲۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰


قیمت انواع خودرو در بازار 19 خرداد

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl... 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl... --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید... 132 se 20,400,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000 پراید...

کد خبر: ۶۸۱۹۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۹


قیمت انواع خودرو در بازار 18 خرداد

تومان پراید 151 tl 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000... 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه... گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,400,000 18,900,000 پراید 132... le 18,900,000 15,366,000 پراید 132 ex 20,000,000 15,857,000 پراید 132...

کد خبر: ۶۸۱۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸


قیمت انواع خودرو در بازار 17 خرداد

تومان پراید 151 tl 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000... 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه... گازسوز 21,500,000 18,300,000 پراید 132 se 20,400,000 18,900,000 پراید 132... le 18,900,000 15,366,000 پراید 132 ex 20,000,000 15,857,000 پراید 132...

کد خبر: ۶۸۱۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷


قیمت انواع خودرو در بازار 13 خرداد

قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl 17,700,000... 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl ---... --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,900,000 18,300,000 پراید 132... se 20,400,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000 پراید 132...

کد خبر: ۶۸۰۴۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۳


قیمت انواع خودرو در بازار 12 خرداد

تومان پراید 151 tl 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000... 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه... گازسوز 21,900,000 18,300,000 پراید 132 se 20,500,000 18,900,000 پراید 132... le 18,900,000 15,366,000 پراید 132 ex 20,000,000 15,857,000 پراید 132...

کد خبر: ۶۸۰۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲


قیمت انواع خودرو در بازار 11 خرداد

خودرو قیمت بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl... 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,500,000 15,919,000 پراید 132 tl... --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز 21,900,000 18,300,000 پراید... 132 se 20,500,000 18,900,000 پراید 132 le 18,900,000 15,366,000 پراید...

کد خبر: ۶۷۹۶۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱


قیمت انواع خودرو در بازار 10 خرداد

تومان پراید 151 tl 17,900,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000... 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه... گازسوز 21,900,000 18,300,000 پراید 132 se 20,500,000 18,900,000 پراید 132... le 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132...

کد خبر: ۶۷۹۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۰


قیمت انواع خودرو در بازار 8 خرداد

تومان پراید 151 tl 17,900,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,400,000... 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه... گازسوز 21,900,000 18,300,000 پراید 132 se 20,500,000 18,900,000 پراید 132... le 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132...

کد خبر: ۶۷۸۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۸


قیمت انواع خودرو در بازار 5 خرداد

تومان پراید 151 tl 17,900,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,600,000... 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه... گازسوز 21,900,000 18,300,000 پراید 132 se 20,500,000 18,900,000 پراید 132... le 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132...

کد خبر: ۶۷۷۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵


قیمت انواع خودرو در بازار 4 خرداد

تومان پراید 151 tl 17,900,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,600,000... 15,919,000 پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه... گازسوز 21,900,000 18,300,000 پراید 132 se 20,800,000 18,900,000 پراید 132... le 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132...

کد خبر: ۶۷۷۳۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۴


قیمت انواع خودرو در بازار سوم خرداد

پراید 151 tl 17,900,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,800,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,900,000 18,300,000 پراید 132 se 20,800,000 18,900,000 پراید 132 le... 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex...

کد خبر: ۶۷۶۸۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳


قیمت انواع خودرو در بازار اول خرداد

پراید 151 tl 17,900,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,800,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,900,000 18,300,000 پراید 132 se 20,800,000 18,900,000 پراید 132 le... 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex...

کد خبر: ۶۷۶۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱


گزیده عناوین روزنامه‌های صبح پنجشنبه

تخلیه حباب قیمت خودرو

مثال پراید 132 یورو4 که در کارخانه قیمتی برابر با... های یورو2 در بازار ثابت بوده است پراید 111 طی...

کد خبر: ۶۷۶۳۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۰۱


قیمت انواع خودرو در بازار 31 اردیبهشت

پراید 151 tl 17,900,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,800,000 15,919,000... پراید 132 tl --- --- پراید 132 tl پایه گازسوز... 21,900,000 --- پراید 132 se 20,800,000 18,900,000 پراید 132 le... 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex...

کد خبر: ۶۷۵۹۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱


قیمت انواع خودرو در بازار 30 اردیبهشت

پراید 151 tl 17,700,000 17,169,000 پراید 151 sl 16,600,000 15,919,000... پراید 132 se 20,500,000 18,900,000 پراید 132 le 19,000,000 15,366,000... پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000 پراید 132 ex پایه گازسوز... 20,100,000 --- پراید 132 sx 18,400,000 15,370,000 پراید 132 sl...

کد خبر: ۶۷۵۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰


قیمت انواع خودرو در بازار 29 اردیبهشت

بازار تومان قیمت کارخانه تومان پراید 151 tl 17,700,000 17,169,000... پراید 151 sl 16,600,000 15,919,000 پراید 132 se 20,500,000 18,900,000... پراید 132 le 19,000,000 15,366,000 پراید 132 ex 18,700,000 15,857,000... پراید 132 ex پایه گازسوز 20,100,000 --- پراید 132 sx...

کد خبر: ۶۷۵۱۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹


یادداشت

بیشتر
رازهای خونین در شمال‌ شرق افغانستان

رازهای خونین در شمال‌ شرق افغانستان

هفته گذشته طالبان یورش برق‌آسایی به شهرستان «مایمی» در شمال‌ شرق افغانستان داشت.این منطقه روی خط مرزی این کشور با تاجیکستان و در استان بدخشان قرار دارد.

اسبی در غبار آمد

اسبی در غبار آمد

در نخستین ساعاتی که خبر شهادت شهید محسن فخری‌ زاده را شنیدم، نوشتن یک مثنوی را آغاز کردم: «سواری بر زمین افتاد و اسبی در غبار آمد/ غروب از جاده دردا باز اسبی بی‌سوار آمد». تا پاسی از شب بیدار بودم و شعر را بازنویسی می‌کردم.

چرایی پیک زمستانی کرونا

چرایی پیک زمستانی کرونا

وزیر بهداشت اعلام کرد پس از پیک پاییزه کرونا، یک پیک زمستانی نیز خواهیم داشت که به‌خصوص در استان‌های جنوبی کشور، باعث افزایش شیوع بیماری می‌شود.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر