jamejamonline
برچسب ها -

اچ تی سی

قیمت روز گوشی موبایل ۳۰ خرداد

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۲۲۰۲۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۳۰


قیمت روز گوشی موبایل 29 خرداد

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۲۱۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹


قیمت روز گوشی موبایل در ۲۷ خرداد

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۲۱۴۹۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۷


قیمت روز گوشی موبایل در ۲۶ خرداد

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۲۱۲۵۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶


قیمت روز گوشی موبایل در ۲۳ خرداد

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۲۰۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۳


قیمت روز گوشی موبایل در ۲۰ خرداد

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۲۰۱۳۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۲۰


قیمت روز گوشی موبایل در ۱۷ خرداد

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۹۶۰۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷


آخرین آمار از بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در ۲۸ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۶۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


چرا سامسونگ به تلفن‌های هوشمند سری A بیشتر از پرچمداران سری S اهمیت می‌دهد؟

رقابت در دنیای تلفن های هوشمند به سطحی رسیده که...

و اچ تی سی در کنار سونی تلاش می کردند... بیشتری از بازار پیدا کنند و در رسیدن به اهدافشان... واسطه سیاست های درست این شرکت رقم خورده است سامسونگ... های هوشمند موفق شده میان رده های بسیار قدرتمند و...

کد خبر: ۱۳۱۵۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


آخرین آمار از بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در ۲۷ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۵۷۷۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷


آخرین آمار از بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در ۲۶ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۵۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۶


آخرین آمار از بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در ۲۵ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۵۴۳۴   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵


آخرین وضعیت از بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در 21 اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۴۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱


آخرین وضعیت بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در ۲۰ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۴۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰


آخرین آمار از بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در ۱۹ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۴۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹


اخرین آمار از بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در ۱۸ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۴۳۶۱   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸


آخرین آمار از بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در ۱۶ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۴۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۶


اخرین آمار از بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در ۱۵ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۳۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵


اخرین آمار از بازارهای تلفن همراه

قیمت روز گوشی موبایل در ۱۳ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۳۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


آخرین آمار از بازارهای موبایل

قیمت روز گوشی موبایل در ۱۲ اردیبهشت

زندگی ما تبدیل شوند برقراری تماس صوتی و ویدئویی ارتباط... هایی که دارای گارانتی معتبر هستند با همان قیمت مصوب... شرکت گارانتی آورده شده است البته قیمت یک مدل با... گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد...

کد خبر: ۱۳۱۳۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


یادداشت

بیشتر
یقینا «خیر» است

یقینا «خیر» است

نشست خبری آقای رئیسی به عنوان رئیس‌ جمهور منتخب در فاصله کوتاه بعد از پیروزی در رقابت‌ های انتخاباتی آن هم با حضور تعداد زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی که به طور معمول سوالات چالش‌ برانگیز در حوزه‌های بین‌المللی و موضوعات مرتبط با سیاست داخلی ایران را مطرح می‌کنند، در نوع خود حاکی از شجاعت بالای اوست.

همان امام رضایی که داشتم، دارم

همان امام رضایی که داشتم، دارم

بارها وقتی پسرم یا دخترم در حیاط و روی مرمرهای خنک و تمیز صحن‌تان بدو بدو می‌کردند، همان‌طور که یک چشمم به گنبد شما بود و یک چشمم به بچه‌ها که گم نشوند و سکندری نخورند و نیفتند، به این فکر می‌کردم یعنی همین‌ قدری که مشهد رفتن کودکی‌های ما کیف می‌داد، مشهد رفتن اینها هم کیف می‌دهد؟ همان‌قدر به ما که خوش می‌گذشت به اینها هم خوش می‌گذرد یا نه؟

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

توسعه تجارت از طریق دیپلماسی اقتصادی

دولت یازدهم و دوازدهم تمام تمرکز خود را روی حوزه خارجی، دیپلماسی سیاسی و پیش‌بردن قرارداد برجام گذاشت که این امر نیز صرفا وعده‌ای بیش نبود، به‌طوری‌که در هشت سال گذشته شاهد آن بودیم که در وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت اشتغال و معیشت مردم گشایشی به‌وجود نیامد و حتی سفره مردم نیز کوچک‌تر شد و در کنار کاهش ارزش پول ملی اغلب خانوارها قدرت خرید خود را از دست دادند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر