شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به ادامه روند ساخت و ساز در تهران با رعایت سقف جمعیتی تعیین شده تاکید کرد به گزارش روابط عمومی وزارت مسکن و شهرسازی در این جلسه شورا که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر تشکیل شده بود
کد خبر: ۷۸۵۱
مقرر شد شهرداری تهران هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد مصوبه سیصدوبیست ونه و ضوابط بلندمرتبه سازی در مناطق مختلف شهرداری به شورای عالی ارائه کند همچنین این شورا به تهیه طرح تفصیلی مناطق تهران توسط شهرداری تاکید کرد اما منصور رضوی ، عضو شورای اسلامی شهر تهران در مصاحبه با خبرنگار ما، بیانیه شورای عالی شهرسازی را مبهم دانست و گفت : در این جلسه که برای بررسی موضوع ادامه یا توقف فروش تراکم در تهران تشکیل شده بود، موافقان و مخالفان دیدگاه های خود را بیان کردند اما نهایتا تصمیم گرفته شد جریان صدور مجوز و فروش تراکم همانند سال گذشته و با تعرفه سال گذشته ادامه یابد.وی افزود: در این جلسه ، وزرای مسکن و شهرسازی ، کشور، دفاع ، بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد حضور داشتند و به این نتیجه رسیدند که تصمیم گیری درباره فروش تراکم از مصادیق وظایف کمیسیون ماده 5 است که زیر نظر شورای عالی شهرسازی است رضوی همچنین گفت : در این جلسه ، وزیر بازرگانی خواستار اعلام شرایط جدید فروش تراکم بود که اعضا مصلحت ندیدند در موقعیت فعلی تعرفه های جدید را اعلام کنند وی حضور وزرای اقتصادی در این جلسه را نشانه اهمیت قیمت مسکن در کشور بویژه اقتصاد خانوار دانست و گفت : تصمیم گیری درباره فروش تراکم به بحثهای کارشناسی و جلسات آینده موکول شد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها