Logo jame jam online for Site - SVG - Positive
جامعه عمومی کد خبر: ۷۸۳۱۰ ۳۰ مهر ۱۳۸۴  |  ۲۲:۳۲

آمار و اطلاعات ، مهمترین و ضروری ترین سازه معماری اجتماعی است. معمولا در بررسی های اجتماعی آنگاه می توانیم برای پدیده های اجتماعی بهترین و مناسب ترین راههای برون رفت را طراحی کرده و به کار گیریم که ابعاد گسترده و دامنه مساله مشخص و معین شده باشد.


بنابراین برای دستیابی به سنجه های بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی ضرورت دارد که ابتدا امکان مقایسه آن با زمانی به نام «زمان پایه» فراهم شود. اگر چنین امکانی با وضوح و روشنی در دسترس پژوهشگر و یا درمانگر اجتماعی قرار گیرد ، می تواند به طور علمی ، دقیق و با معیارهای قابل اجرا ، نسخه های لازم را برای برون رفت از آن مشکل تجویز کند. بر این اساس ، آمار و اطلاعات ضرورتی حیاتی برای پویش های اجتماعی و یافتن راهکارهای راهبردی برای کاهش و رفع پاره ای از نابسامانی های اجتماعی است . به تعبیر دیگر ، آمار و اطلاعات ابزارهای دقیق و علمی بررسی های اجتماعی است و بدون وجود ابزار و وسایل ، امکان فعالیت علمی و یافتن راههای برون رفت از یک مساله ، بویژه آسیبهای اجتماعی ، امکان پذیر نیست . شاید وجود پاره ای از مسائل و مشکلات حل نشده در جامعه ما در این واقعیت قابل تحلیل باشد که شناخت دقیق از ابعاد و گستره مساله برای محقق وجود نداشته است . البته هدف این نیست که آمارها فقط در پدیده های اجتماعی به کار گرفته شودبلکه در فرآیند تعالی و رسیدن به توسعه اجتماعی ، سازه های آمار و اطلاعات را برای برنامه ریزی ، سیاستگذاری و به کارگیری نیروهای انسانی نیاز داریم . امروزه اطلاعات ، بزرگترین و مهمترین و موثرترین سرمایه برنامه ریزی و سیاستگذاری ، هم در حوزه سازمانی و هم در حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان کشور محسوب می شود. اگر چشم اندازهایی که به عنوان راهبرد در برنامه های توسعه تدوین شده است ، بر پایه و محور اطلاعات و آمار دقیق استوار نباشد ، قطعا به کجراهه خواهد رفت و تحقق آنها میسور نخواهد بود و چه بسا زیان های غیرقابل جبرانی از اطلاعات و آمار غلط به جامعه تحمیل شود. باید تاکید کرد که فرهنگ سازی برای ایجاد بانکهای اطلاعاتی و آمارهای دقیق از همه روندها و فرآیندهای موثر و برنامه ریزی و سیاستگذاری ، نه یک تفنن بلکه ضرورتی است که همه سازمان ها و متولیان امور آن را می باید نصب العین قرار دهند چراکه پایه ساختن ، شناختن است و شناخت بدون آمار و اطلاعات میسر نیست. فراموش نکنیم اگر می خواهیم درست بسازیم باید آمار و اطلاعات درست داشته باشیم.

دکتر غلامرضا علیزاده
جامعه شناس و مدرس دانشگاه

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
اشتباه‌های کرونایی ما

اشتباه‌های کرونایی ما

یک: اِرْحَمْ تُرْحَمْ؛ «رحم کن تا به تو رحم شود.» این پروتکل ناب امیرالمؤمنین است که در روزهای کرونایی به شدت به کار می‌آید.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر