jamejamsara
سرا سلامت کد خبر: ۶۱۳۹۸۳   ۱۸ آبان ۱۳۹۲  |  ۱۰:۰۰

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد. اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

به گزارش جام جم سرا به نقل از پایگاه آموزشی مهداد، با پایان یافتن مدت معمولا اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی‌آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که در این گزارش  به دنبال بررسی راه‌حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.

مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده 2 قانون مالک‌ و ‌مستاجر سال 1376 و آیین‌نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می‌فرستد.

تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است

ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید.

مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال1376 باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده 5 قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است

این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت 10 روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.

در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و... را پرداخت نکرده باشد٬ نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

اهمیت تشخیص قانون حاکم

 با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد 12 لغایت 17 قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 (فقدان گواهی 2 نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 وفق مقررات مواد 2 ٬ 3 و 4 قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از این‌که به موجب ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی‌که محل اجاره به‌منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم و دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قائم‌مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه

مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. هم‌چنین بموجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر

در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند. یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاءمدت و عدم رضایت مالک(موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد.

در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود.

نیازی به اظهارنامه نیست

برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۵۱
در انتظار بررسی: ۷
غیر قابل انتشار: ۰
خواننده
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۲
تخلیه پیش از موعد بخاطر نپرداختن اجاره بیش از 6 ماه
۲
۰
رحیمی
-
۲۲:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
آیا این درست ایت كه مستاجر،درصورتیكه بیشتراز۳سال دریك خانه بنشیند،میتواند ادعای مالكیت كند؟
۳
۹
123
-
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
خیر! ابدا چنین مطلبی صحت نداشته و ار اساس فاقد وجاهت قانونی است
Masoud
-
۲۳:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
نظری ندارم
مهسا
-
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
سلام مستاجری دارم كه طی پیامكی تهدید آمیز اعلام كرده خانه را خالی نمیكند و اجازه نمیدهد كسی بیاید خانه را برای اجاره مجدد ببیند.و همچنین گفته كه از ما شكایت میكند! به هیچ وجه نمیشود با منطق با او صحبت كرد 2زن تنها هستند و منتظر هستند تا كسی چیزی گوید تا آن را باعث شر و دعواكنند. من چه كنم خانه ام و پول اجاره آن را میخواهم. از طرفی نمخواهم چند ماه الاف شوم خواهش میكنم اگر نظری دارید بگویید
۴
۰
آسمان
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
بهتره زودتر از اینكه شری دامنگیرت بشه كل مبلغ ودیعه را به حساب دادگستری بریزی وحكم تخلیه فوری بگیری وموضوع شكایت شما عدم پرداخت كرایه ماهیانه می باشد
بنده خدا
-
۰۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
سوالی داشتم از خدمتتون
بعد از اتمام قرار داد
مستاجر تا چند روز از نظر قانونی مهلت دارد تا ملك را تخلیه كند؟
با تشكر
۲۴
۲
یاسمن
-
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
سلام.منزلی را خریداری كردیم و مستاجر داخل منزل سكونت دارد از زمانی ك قرارداد بسته ایم 4 ماه است ك هیچ اجاره ایی پرداخت نكرده و پول پیش ان كم است و اگر بخواهیم از پول پیشش كم كنیم این ماه تمام میشود چندین بار گفته ك منزل را تخلیه میكنم اما تخلیع نمیكند. ما شكایت كردیم اما برای برج 9 نوبت دادگاه دادن ك تا اون موقع قراردادش تمام میشود. چطوری میتونیم زودتر حكم تخلیه رو بگیریم. لطفا كمك كنید چون واقعا خسته شدیم از دوندگی ها.ممنون
۶
۵
علی
-
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
من كه تجربه ای نزدیك به بیست سال مستاجری دارم در شهر شیراز .تو این مدت هر سال رفتم یه خونه و هر سال با یه صاحبخونه مزخرف درگیری داشتم .خواهشا صاحبخونه های مردم آزار از خودشون قانون در نیارن واسه مستاجر. هم تجربه شورای حل اختلاف رفتن دارم و هم تجربه دادگاه رفتن . چندتا مطلب دوستان بدونن كه اولا هیچ صاحبخونه ای حق نداره پول مستاجر رو از طریق مستاجر به مستاجر كردن بده مگه اینكه موقع عقد قرارداد این مطلب رو بصورت كتبی در عقدنامه قید كنه و مستاجر هم بصورت كتبی امضا و تایید كنه وگرنه صاحبخونه موظف هست همونطوری كه پول گرفته پول رو پس بده . دوما حتما و حتما موقع عقد قرارداد با صاحبخونه توی عقدنامه بنویسید كه هرطوری كه به صاحبخونه پول دادید همونطور عینا پس میگیرید مثلا شما نصف پول رهن رو در تاریخی میدید پس همین رو بنویسید كه صاحبخونه موظف هست همین مبلغ رو همون تاریخ از سال جدید به شما برگردنه .در ضمن اصلا گول حرفها و قولهای شفاهی صاحبخونه و بنگاه دار رو نخورید و تمام خواسته های خودتون رو حتما حتما مكتوب كنید چون توی دادگاه و شورای حل اختلاف فقط با انچه كه مكتوب شده كار دارن نه با وعده وعیدهای مفت شفاهی .درضمن همتون برید تمام قوانین موجر و مستاجر كامل بخونید تاگرفتار نشید.هم صاحبخونه مردم آزار هست وهم مستاجرمردم آزار.خوب و بد همه جا هست .خواهشابه احدی اعتمادنكنید .اكثریت ما چوب اعتماد بیجا یا بلد نبودن قوانین رو می خوریم .در ضمن موقع عقد قرارداد حتما دو شاهدحضور داشته باشن و عقدنامه رو امضا كنن چون اگه شاهد یكی باشه یااصلا نباشه اونوقت موقع بوجود اومدن مشكل بدجور گرفتار میشید.
۸
۳
سعید
-
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
برای گرفتن حكم تخلیه اقدام كرده ام ولیكن فقط یكی از شاهدانی كه قرارداد را امضا كرده اند در دسترس هست، شاهد دیگر شخصی است كه هنگام امضای قرارداد در بنگاه حاضر بوده و نه بنگاه دار و نه بنده از ایشان نشانی نداریم
چاره ی كار من چیست، از طرفی هم دو سوم پول پیش مستاجر را به حساب دولت واریز كرده ام..
۰
۱
احمدی
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
نیازی به حضور شاهدها در دادگاه نیست
علی اكبر
-
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
مغازه ای اجاره كردم پانزده سال است . اخرین قرارداد ما سال نود و یك با كد رهگیری به صورت
رسمی منعقد شده كه تابع قانون هفتادوشش است.
حالا مالك خواهان تخلیه ملك به بهانه اجاره به
دیگریست.اجاره ملك را باتوافق كامل پرداخته ام
حالا خواستار ادامه اجاره با كرایه منطقی هستم
مالك موافقت ندارد. چه راهای قانونی برای ماندن
دارم
۴
۶
اذین
-
۰۴:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
سلام .خانه ای را سال 91 به مدت یكسال اجاره كردم كه بعد ها متوجه شدم غیر قانونی ساخته شده است همان موقع مالك از من تقاضا كرد یك فقره چك را برای حل مشكل شخصی خودش به او بدهم ومن رو حساب احترام چك را به او دادم ولی از وی خواستم پشت قولنامه امانت بودن چك و تعهد پر كردن مبلغ توسط خودش راذكر و امضا كند بعد از مدتی متوجه شدم چك برگشت و دسته چكم مسدود شده از ان زمان چندین بار از ایشان خواستم این مشكل را حل كند و گول قسم و وعده هایش را خوردم سال بعدمبلغ اجاره رابیشتر كرد و 4 میلیون هم به پول پیشم اضافه كردو من همه را پرداخت نمودم به دروغ گفت لاشه چك را گرفته است از ان موقع از ایشان خبری نشد تا ده روز پیش ایشان از من خواست سیزده میلیون دیگر بدهم وقتی به ایشان گفتم برای اجاره كردن خانه دیگر به چكم نیاز دارم مرا تهدید كرد 3 روزه حكم تخلیه خانه را میگیرد فردای انروز به دادسرا رفتم و بابت چك شكایت كردم خواستم سوال كنم در این حین اگر ایشان دستور تخلیه بگیرد تكلیف من چیست ؟
۰
۰
رحمان نوری
-
۲۳:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
با سلام ما مدت هشت سال هست كه در یك واحد مسكونی مستاجر هستیم
و هرسال قولنامه جدید مینوشتیم
ولی امسال یك ماه مانده به وقتمان كه تمام شد زنگ زدم به موجركه ساكن شهرستان اراك است دوباره امسال رو تمدید كنیم كه موافقت شد شفاهی
تا بیاید كتبی بنویسیم
بعد گذشته یك ماه از قردادمون ایشان رفته شكایت كرده وحكم تخلیه گرفته
تورو به این ماه عزیز قسم منو راهنمایی كنید
به امام حسین تمام گفته هم واقعیت داره
۸
۵
احمد احمیدی
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
باسلام مستاجری دارم كه چهارماه هست كه كرایه منزل رانمی دهد قولنامه بنگاهی داریم دران قیدشده كه اگرظرف مدت یكماه كرایه رتپرداخت نكند بامنزل راتخلیه كند راهنمایی بفرمایید كه چیكار باید كرد
۲
۰
احمدی
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
بایستی درخواست تخلیه به شورای حل اختلاف محل ملك داده شود
عابدی
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
مستاجری دارم كه از اسفند ماه 94 تا شهریور كه موعد اجاره نامه ایشان بوده اجاره پرداخت ننموده است. از ابتدای شهریور تا 12 دی ماه 95 نیز خانه در تصرف اوست.اجاره نامه محضری است و داری مهر و هولوگرام است و در متن قرار داد ذكر شده بابت هر روز تاخیر میبایست صد هزار تومان پرداخت نماید ولی ایشان ریالی كه پرداخت نكرده ادعای مالكیت نیز دارند.آیا برای گرفتن حكم تخلیه باید مبلغی به حساب دادگاه واریز نماییم ؟حكم تخلیه چند روزه صادر می شود؟لطفا هرچه سریع تر راهنمایی كنید
۲
۳
محبوبه
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
باسلام واحترام.
قراردادی بین مالك و مستاجر بابت ملك مسكونی به صورت غیر رسمی روی برگه كاغذ در منزل تنظیم گردید. این قرارداد فقط تاریخ تنظیم دارد و تاریخ پایان ذكر نگردید. الان هم به مدت سه ما اجاره بها به مالك پرداخت نگردید. به شورای حل اختلاف درخواستی برای تخلیه خانه داده شد انها اظهار نامه به مستاجر دادند كه به دست مستاجر نرسید. الان یك ماه میشود پیگیر این كار هستم شورا رسیدگی به پرونده رابرج ۲سال۹۶اعلام كرد در این مدت هزینه بابت این كار از سوی مالك انجام شده
سوال من این است
۱-زمانی كه شورا اعلام كرد طولانی نیست
۲-تمام هزینه این مدت مستاجر باید به مالك پرداخت كند
۳-فقط تاریخ تنظیم سند مشخص گردید آیا مشكلی پیش نمیاید مثلا ادعا از سوی مستاجر صورت نمیگیرد مبنی بر اینكه من تا چند سال میتوانم سكونت داشته باشم
باتشكر فراوان
۴
۰
مصطفی یحیی پور
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
باسلام
من ملكی را خریداری كردم كه قبلا در آن كسی ساكن بوده ولی بین این شخص و صاحب قبلی هیچگونه اجاره خطی یا قراردادی منعقد نشده الان خودم میخوام بشینم تو اون خونه ولی خونه رو خالی نمیكنن. چجوری میتونم كاری كنم كه مجبور به تخلیه بشن؟؟این كار چقدر زمان میبره؟ممنون میشم اگه سریع جواب بدید با تشكر
۱
۳
محمد
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
مستاجری دارم كه كه گردن كلفتی كرده ومیگوید هیچكس مرا ازاینجا نمیتواند در بیاورد70 روز از زمان تخلیه اش گذشته ودادگاه حل اختلاف از روز ابلاغ 42 روز رابه عنوان زمان تجدید نظر واعتراض اعلام نموده در قولنامه هم روزانه 100 هزار تومان جریمه عدم تخلیه نوشته . با حكم بالاآیا میتوان این خسارت راگرفت.
۳۲
۶
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
سلام خیلی ممنون از پاسختان
محمد ناصری
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
سلام
من مستاجرم. ٦ ماه از اتمام قراردادم گذشته اما صاحبخانه نه پول را پرداخت میكند و نه تمدید قرارداد میكند.
چه كاری میتوانم انجام دهم؟
۰
۰
محمد ناصری
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
آیا همانطور كه صاحبخانه میتواند از مستاجر شكایت كند مستاجر هم میتواند بابت عدم تمدید قرارداد و پرداخت وجه شكایت كند؟
علیرضا
Germany
۰۴:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
سلام.من موجر هستم. 1سال با مستاجرم قرار داد بستم ولی میخوام حكم تخلیشو بگیرم الان 6 ماه نشسته همسایها از دستش خیلی شاكی هستن خیلی هم گردن كلفتی میكنه لطفا كمكم كنید كه من چه جوری حكم تخلیه بگیرم.خیلی ممنون
۵
۰
كریمی
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
اگر دستور تخلیه منزل یا اپارتمان از مرجع قضایی داده شده باشد با كلید ساز و مستاجر برای دریافت اثاثیه اش مراجعه نكند اثاثیه میشود تحویل محكوم له داده شود؟
۴
۰
شایان
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
سلام من مؤجر هستم خانه رابا رهن كامل به مستأجر دادم ولی بعد از هشت ماه از گذشتن پایان قرار داد او بلندنشده .من دوبار هم إظهار نامه دادم الان متاسفانه نه میگذارد برای أجاره به كسی نشان بدهیم و فقط میگوید برید محضری شكایت را پس بگیرید من پول او را ندارم كه بدهم باید حتما مستأجر بیارم كه او اجازه نمیدهد با وجود دو بار شكایت من باید چه كار كنم میگوید من پولم را میخوام لطفا من را راهنمایی كنید
۴
۲
بهروز
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
سلام من موجر هستم و مستاجر من دو ماه است كه اجاره خود را نداده است ایا می توانم برای تخلیه به شورای حل اختلاف مراجعه كنم تاریخ شروع اجاره 95/09/12 است و همچنین در قرارداد كه در املاك نوشتیم برای دیر كرد روزی 5 هزار تومان وارد شده است ان را می توانم بگیرم __با تشكر
۱
۰
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۵:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
باسلام وخسته نباشی.منزلی را دربنگاه املاك رهن واجاره نمودم.در قولنامه قید شده (منزل فوق بشرط فروش میباشد كه برای بازدیداملاك ازادمیباشد)كه بعداز اعتراض من به بنگاه،گفتن كه فقط جهت بازدید ملك این جمله قید شده.اما حالا بعد از یك ماه صاحبخانه ملك را میخواهد بفروشد و به اعتبار همین جمله میگوید كه باید تخلیه كنی.ایا از نظر قانون میتواند حكم تخلیه بگیرد.ممنون اگه پاسخ كامل لطف كنید.
۰
۱
پرستو
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
سلام وقتتون بخیر
میخواستم ببینم ما قرار داد اجاره ای توسط بنگاه با مستاجرمون بستیم از ٢٠ اسفند ٩٢ بوده وقید شده اگر توافق شود تا ٢٠تیر ٩٦، حالا از بهمن ماه بهشون گفتیم كه تخلیه كنن تا ١٥ اسفند ولی ممانعت میكنن و تخلیه نمیكنن میشه كمكم كنید كه چطور میتونیم حكم تخلیه بگیریم ؟
۰
۱
پرستو
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
اگر از پارسال ١٥ اسفند اجاره داده باشیم تا به الان شرایط به چه صورت هست؟ طبق اینكه بهمن ماه اعلام كردیم باید ١٥ اسفند تخلیه شود، و در اجاره نامه ذكر شده اگر توافق شود تا برج ٤ سال بعد؟
ابوالفضل ربیعی
United States
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
سلام من معلول ضایعه نخاعی هستم و بابرادرم از سال 1378 تاكنون حدود 15 یا 16 سال یك واحد دو طبقه قولنامه ای خریداری كردیم ولی برادرم از همان اول از معلولیت من سو استفاده كرده و تمام دو طبقه را به نام خود زده، در صورتی كه پول خرید و تعمیرات و حتی جریمه شهردای را شریكی از من گرفته و تا الان پول تمام انشعابات و فیش های آب و گاز و برق را با هم پرداخت و هر وقت میگویم بیا طبقه پایین را به نام من كن نمیآید و وعده و عید می دهد حتی از ریش سفیدهای خانواده هم كمك گرفتم جواب درستی نمی دهد . حتی یك كاغذ یا قولنامه به عنوان مستاجر یا موجر بین ما رد و بدل نشده حال می خواهد من و خانمم را به عنوان تعمیرات از آنجا بیرون كند ؟ لطفا یاریم كنید با تشكر
۱
۰
صدرا
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
سلام . بهمن ۹۵ قرارداد مستاجرم تمام شد و گفت تا اسفند بهش مهلت بدم منم رو حرفش حساب كردم و خونه رو همین چند روز پیش فروختم ولی الان تخلیه نمی كنه و میگه این آقا تا تابستان۹۶ به من مهلت داده حالا من باید چی كار كنم؟
۰
۱
محمد
United States
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
باسلام.
من مستاجر هستم منزلی را اجاره گرفتم از كسی كه وكالت تام آن ملك را داشت و بعدازمدتی منزل را فروخته و آن مالك جدید كسی را وكیلی برای امور موجر خود گذاشته كه من فقط از پشت نویسی برگه نزد بنگاه فهمیدم و برای امضای آن اقدام كردم . حالا معلوم شده مالك جدید با سند خانه وام گرفته و قسط آن را پرداخت نمیكنه .و زمان تخلیه منزل رسیده و با احتمال عدم پرداخت پول پیش از طرف موجر هست .بنده چه اقداماتی میتونم انجام بدم در ضمن بانك هرهفته اخطاریه اجراییه منزل میفرسته .لطفا راهنمایی كنید .... باتشكر فراوان
۰
۰
Hakan
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۲
سلام
من یه مغازه اجاره دادم به یه آقایی الان میگه تخلیه نمیكنم مگر قانون بتونه منو بیرون كنه قراردادم داریم میگه اگه قانونم منو بیرون كنه نمیذام هیچ كس اونو اجاره كنه یا باید اونو به من بفروشی یا باید من اونو بازم اجاره كنم .
ایا میتونه؟
۱
۶
Hakan
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۳
مرسی
۲
۰
Reza
United States
۰۵:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۸
سلام خسته نباشی
من یه ملكی را اجاره دادم قراردادم امضای یه شاهد داره آیا امضای بنگاه داره ومهر بنگاه بعنوان شاهد قبوله
۳
۱
نریمان
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
سلام ملكی را اجاره و رهن دادم كه مستاجر ملك را فروخته چگونه وتحت چه عنوانی میتونم شكایت كنم و چقدر زمان میبره
۱
۰
سعید
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
با سلام و خسته نباشید
ببخشید مستاجرآپارتمانی دارم مسكونی كه 5 ماهه كرایه نداده و هر چقدر بهش میگم خالی كن میگه خالی نمیكنم از پول پیشم كم كنید . آیا میتوانم حكم تخلیه برایش بگیرم .اگه میشه از كجا باید اقدام كنم
۲
۰
محمد
United Kingdom
۱۸:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
سلام سال نو پر خیر وبركتی برای شما آرزو دارم. یك سوال داشتم خواستم بدانم كسی كه از برج 4 سال گذشته با سند منزل وام از بانك مسكن گرفته باشد و اقساط آن را هیچ نداده وبرج 11 اخطاریه اجرایه برای مزایده گذاشته شدن منزل فرستاده شده در حالی كه آن منزل در تصرف مستاجر باشد .آیا بانك میتواند حكم تخلیه منزل را بگیرد و در این میان مستاجر باید چه اقدامی را انجام دهد؟
۰
۱
محمد
United Kingdom
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
در صورتی كه از اراده خود مبنی بر تخلیه منزل یك ماه پیش از اتمام قرارداد به موجر اعلام شده باشد و موجر از پر داخت پول پیش مستاجر در ماه پایانی اقدام نكند و بند حق تاخیر در اجرت تخلیه خانه 100 هزار تومان قید شده آیا مستاجر لازم هست كه برعلیه شخص موجر شكایت كند تا این بند بعدا بهانه برای موجر نباشد كه از پول پیش كم كند؟ شما چه راهنمایی میكنید؟ با تشكر فراوان ....
۰
۰
حبیب
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
سلام من یه مستاجر دارم كه یك سال از قراردادش گذشته تو این یك سال م خونه رو خالی نمیكنه كرایه های هم كه نداده از پول پیشش هم بیشتر . میخواستم بپرسم اگه من شاكی بشم دادگاه چند وقت بهش فرصت میده خونه رو خالی كنه
۲
۰
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
شما باید به شورای حل اختلاف شکایت کنی و از اونجا به دادکستری درخواست تخلیه بدی و تمام خساراتتو از طریق دادکستری از مستاجر بگیری حتما یادت باشه که بهشون بگی من به این آقا گفتم ساختمان را تخلیه کند اما نکرده و قرار داد هم نبسته
میرابی
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
سلام من یه آپارتمان خریدم كه یه مستاجر داشت مستاجر هم با من قرارداد نداره با صاحب قبلی قرار داد داشته الانم تخلیه نمیكنه آیا من میتونم اقدام كنم برای گرفتن حكم تخلیه؟؟
۲
۰
farhad
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
سلام من یك آپارتمان دارم كه 10سال پیش برای مورد مسكونی اجاره دادم و از اون زمان تا حالا فقط پشت اجاره نامه به صورت دستی و فقط با امضای من و مستاجر(بدون حضور شاهد) اجاره تمدید شده اما مستاجر در این مدت از ملك برای محل كارش استفاده میكرده. اسفند ماه قرارداد اجاره تموم شده ولی مستاجر ملك رو تخلیه نمیكنه و تقاضای مهلت كرده. آیا با شرایطی كه قرارداد اجاره من داره(بدون امضای شاهد و مهر بنگاه) من میتونم به شورای حل اختلاف درخواست تخلیه بدم؟
۶
۲
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
با سلام
احتراما به استحضار میرساند منزلی دو طبقه دارم، طبقه بالا حدود 5 سال می باشد كه یك مستاجر نشسته است و تا پایان اردیبهشت سال (95) قرارداد داشته است، كه تازه گی (یك ماه ) به مستاجر اعلام كردم تخلیه كند ولی هنوز تخلیه نكرده است با توجه به اینكه قرارداد جدید تنظیم نكرده ایم آیا قانون حقی به او می دهد یا اینكه مهلتی به او داده نمی شود؟در این خصوص چه كاری باید انجام دهم ؟
با تشكر از راهنمایی شما
۰
۱
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
لطفا هرچه سریع تر به شورای حل اختلاف شکایت کنید
تا به مستاجرتون ابلاغ بشه و در اونجا حاضر بشه
در اونجا بگید باتوجه به این که قراداد ما به پایان رسیده درخواست تخلیه دارم اما ایشون یک ماه تخلیه نکرده اگر درخواست زمان برای تخلیه کردن قبول نکنید تا شکایت به دادگستری اعلام بشه اونا ظرف ۱ ماه به شکایت رسیدگی میکنند و شما میتونید خسارت هم دریافت کنید اگه تو شورای حل اختلاف شمارو ترسوندن یا گفتن زمان میبره اصلا نترسید اونا کارشون اینه برای این که شمارو آشتی بدن فقط حتما شکایت کنید
بیگی
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
سلام
مستاجر اینجانب طی چند سری مبالغ شارژ كامل ساختمان را از اجاره كم كرده و عنوان نموده كه این مبالغ سهم مالك و ذخیره در صندوق ساختمان می باشد
اخیرا با مراجعه به مدیر ساختمان متوجه شدم كه ادعای مستاجر واهی بوده و ایشان كل شارژ ان واحد در ساختمان را از اجاره تحویلی به اینجانب كم كرده ( هزینه سرایدار ، تعمیر نگهداری اسانسور درب ریموت و ....) در حالی كه پرداخت شارژ بر عهده ایشان طبق قرارداد می باشد. و ایشان قبول نمی كنند.
چگونه می‌توانم این موضوع را پیگیری كنم و ابا می توانم درخواست تخلیه داشته باشم؟
با تشكر
۰
۰
فرامرز
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
باسلام.من مستاجر.هستم.تو شرایط سخت هم کرایه دادم .تاریخ 20خرداد قراردادم تمام شده.الان صاحب خانه هرلحظه میاد میگه خالی نکنی شکایت مکنم ایا میتونه
۶
۲
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۸
من صاحب مغازه هستم مغازه اجاره دادم ومسجر قرداد نداره الان ۴ ماه هست که مغازه باز نه کرده و زنگ میزنم میگم مغازه میخام تخلیه نمیکنه الان باید چیکار کنم
۲
۰
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
سلام. مستاجر امروز و فردا میکند و بلند نمیشود. الان یکماهه از قرار دادمان منقضی شده. برم حل اختلاف؟
۷
۲

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر

نیازمندی ها