هیات دولت تصویب و اجرای هرگونه مقررات ، بخشنامه ، دستورالعمل و تغییر ، افزایش حقوق ، مزایا و توسعه تشکیلات را که متضمن بار مالی و تعهد اضافی بر اعتبار پیش بینی شده در بودجه امسال برای دولت خواهد بود ، قبل از تامین اعتبار ممنوع کرد.
کد خبر: ۲۴۷۲۶
به گزارش واحد مرکزی خبر، وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این آیین نامه موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرای موارد خلاف این آیین نامه را از طریق ذی حسابان دستگاه ها متوقف کند. هرگونه تغییر یا پیش بینی در زمینه افزایش بار مالی مراجع قانونی از جمله وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اختیار تصویب مقررات را دارند، مشروط به تامین اعتبار مربوط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است . گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی است : ذی حسابان دستگاه های اجرایی موظف به اجرای مفاد این آیین نامه و دریافت موافقت کتبی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر تامین اعتبار برای تصمیمات و مصوبات مراجع مذکور سال جاری هستند. بنابر این گزارش ، موافقت نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مراجع قانونی یادشده به طور الزامی باید به صورت کتبی و نشانگر وجود اعتبار لازم برای اجرای تصمیم اتخاذ شده در سالهای 82 - 81 باشد.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها