اعلام شرایط استخدام رسمی و پیمانی کارکنان دولت

معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت : استخدام در تمام دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به صورت پیمانی است و استخدام رسمی برای مشاغلی که استخدام آنها به صورت غیر رسمی امکان پذیر نباشد، انجام می شود.
کد خبر: ۱۳۸۷۲
به گزارش ایرنا محمود عسگری آزاد با اشاره به اینکه استخدام رسمی و دایمی برای مشاغلی مجاز است که به پیشنهاد دستگاه ذی ربط صورت گرفته و شورای امور اداری واستخدامی آن را تایید کند،افزود: دستگاه های اجرایی می توانند افرادی را که متعهد خدمت در مناطق محروم باشند، با شرایط خدمت 10ساله در این مناطق ، به صورت رسمی استخدام کنند. همچنین دستگاه ها باید به مستخدمان پیمانی به ازائ هر سال سابقه خدمت قابل قبول علاوه بر حقوق و فوق العاده مربوطه به مرخصی استحقاقی ذخیره شده ، یک ماه آخرین حقوق و مزایا را پرداخت کنند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها