محققان چینی با کمک مهندسی ژنتیک نوعی باکتری، برای نخستین بار در جهان رز‌آبی طبیعی تولید کردند.
کد خبر: ۱۱۷۰۰۹۲

به گزارش مهر، این گل نخستین رز مهندسیشده آبی دنیاست. محققان برای گسترش آنزیم تولید رنگ یک باکتری راهی یافتهاند که در گلبرگهای گل رز سفید وجود دارد. این آنزیم به گل رنگ آبی میدهد.

ییهو ا چن از آکادمی علوم چین و یان ژانگ از دانشگاه تیانجین روشی ساده برای پرورش رز آبی واقعی ابداع کردهاند. آنها دو آنزیم باکتریایی را انتخاب کردند که باهم میتوانند گلوتامین L (یک ماده معمول در گلبرگ رز) را به رنگدانه آبی تبدیل کنند.

محققان در مرحله بعد رشتهای از آگروباکتریوم تومفاسینس (عامل بیماری گال تاجی در گیاهان) را مهندسی کردند که حاوی دو ژن تولید رنگدانه بود.این ژنها از گونههای مختلف باکتری بود. به طور معمول از آگروباکتریوم تومفاسینس در فناوری زیستی گیاهان استفاده میشود زیرا باکتری دیانای خارجی را در ژنوم گیاه قرار میدهد. محققان در مرحله بعد باکتری مهندسیشده را به گلبرگ رز سفید اضافه کردند. باکتری مذکور ژن تولید رنگدانه را به ژنوم رز منتقل کرد و رنگ آبی در محل تزریق به گلبرگ نمایان شد.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها