مشاهیر ایرانی

حسن مودب: عارف و صوفی قرن پنجم قمری است. مرید و خادم خاص شیخ ابوسعید ابوالخیر بود. داستانی درباره آغاز سرسپردگی حسن مودب به ابوسعید و روی آوردن او به عرفان در چندین کتاب آمده است. ابوسعید برای تربیت حسن مودب که از خانواده‌ای مرفه بود، ناتوانی‌های او را آشکار می‌ساخت و او را خوار می‌شمرد.
کد خبر: ۱۰۱۷۳۶۵

شفیق اورنگ‌آبادی: لچهمی نارائن بن منسارام عابدخانی، مشهور به شفیق اورنگ آبادی (1223ـ1158قمری) تاریخ نگار و تذکره‌نویس و شاعر پارسی‌گوی هند است. از نوجوانی به سرودن اشعار فارسی و اردو پرداخت و عبدالقادر مهربان، تخلص صاحب به او عطا کرد. از آثار اوست: چمنستان شعرا، شام غریبان، گل رعنا، فهرست اسامی شعرا.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها