یکی از دستاوردهای مهم و موثر صفت گردشگری معرفی تمدن و فرهنگ ملتهای مختلف است کشور ما نیز با غنای فرهنگی و تمدنی خود می تواند از صفت گردشگری به بهترین نحو برای معرفی
کد خبر: ۹۰۸۲
این ثروت قابل توجه اقدام کند متاسفانه در کتابهایی که غربیان به نگارش در آورده اند تلاش شده است که با نادیده گرفتن فرهنگ و تاریخ ایران زمین و بی اعتنایی به فرهنگ ملی این کشور بسیار باستانی و ناچیز شمردن تاریخ پرافتخار این میهن مقدس ، تاریخ و تمدن ایران را تحریف کنند.غربیان و خاورشناسان در طی سده ها، نامها و نشانه های حاکی از سیر علم و فن و تمدن را هر چند بسیار ناچیز و کوچک به همان صورت نخستین اش نگهداری می کنند؛ اما با ترفندها و حیله های مختلف ، به تحریف تاریخ و تمدن ایران زمین می پردازند با نگاهی به دانشنامه های جهانی کاملادر می یابیم که مغرضان چگونه سهم ایران را در تمدن جهانی نادیده گرفته اند.در دانشنامه های مشهور بریتانیکا، امریکانا، گراند لاروس و جز اینها، هر جا نامی از ایران آمده ، یا بسیار ناچیز بوده و یا این که با شگفتی ، دانشمندان ایرانی را عرب قلمداد کرده اند و از به کار بردن نام مقدس ایران طفره رفته اند و تقریبا همه مفاخر فرهنگی و نویسندگان و دانشمندان ایرانی را با ملیتی غیر از ایرانی معرفی و شناسانده اند.در اینجا به معرفی این دانشمندان ایرانی در دائره المعارف بیگانگان نظری می افکنیم: سیبویه : نام مستعار دانشمند ایرانی است که در دایره المعارف بریتانیکا درباره او این گونه آمده است سیبویه نام مستعار ابوبشر عمر و بن عثمان بن قنبر نامورترین نحوی عرب! طبری : درباره این تاریخ نگار ایرانی ، در دائره المعارف بریتانیکا آمده است ابوجعفر محمدبن جریر طبری مورخ و فقیه عرب متولد بابل در طبرستان فارابی : محمدبن محمد بن ترخان ، نویسنده عرب و فیلسوف مسلمان ابن قتیبه : ابومحمد عبدالله بن سلم دانشمند و نویسنده عرب ابوالفرج اصفهانی : دانشمند و مورخ عرب ابومعشر بلخی ابومعشر جعفربن محمد، ستاره شناس عرب ابن سینا: ابوعلی حسین بن عبداله بن سینا فیلسوف و پزشک عرب جابر : جابربن حیان شیمیدان عرب خوارزمی : محمد بن موسی الخوارزمی ریاضیدان و ستاره شناس عرب بیرونی : ابوریحان محمد بن احمد البیرونی دانشمند عرب فارابی : ابونصر محمد بن محمدبن ترفان فیلسوف عرب رازی : ابوبکر محمد محمدبن زکریا، پزشک ، شیمیدان و فیلسوف عرب ا ین دانشمندان چون تالیفاتشان به زبان عربی بوده ، بعمد عرب خوانده شده اند؛ در حالی که هیچیک از دانشمندان و نویسندگان پرتغالی ، آفریقایی که به زبان انگلیسی تالیفی داشته اند، اهل انگلیس معرفی نشده اند و این کار فقط درباره دانشمندان ایرانی صورت پذیرفته است حتی در دانشنامه بریتانیکا، نویسندگان استرالیایی ، زلاندنویی ، کانادایی ، که نه تنها به زبان انگلیسی تالیفاتی داشته و شعر سروده اند؛ بلکه بسیاری از آنها در دوره ای زیسته اند که کشورشان جزیی از خاک امپراتوری بریتانیا بوده است ؛ اما هیچکدام انگلیسی به شمار نیامده اند!در قرن دهم هجری ، شمار زیادی از دانشمندان و شاعران ایرانی ، به هند کوچیده و تاثیر فراوانی بر زبان و فرهنگ آن کشور نهادند؛ به گونه ای که زبان فارسی تا چند سال زبان رسمی دربار هند بود. با وجود این ، در دانشنامه های بیگانگان ، هیچیک از این دانشمندان ، ایرانی شناسانده نشده اند برای نمونه ، در دائره المعارف بریتانیکا، جلد یازده به هنگام شرح زندگانی نورمحمد، با آن که صریحا یادآور می شود که همه نوشته هایش به زبان فارسی است، او را هندی معرفی می کند بر پایه یافته های باستان شناسی ، ایرانیان بنیانگذار علم پزشکی ، ستاره شناسی و بیشتر علوم متداول بوده اند؛ در حالی که در این دانشنامه ها، علم طب را به بقراط یونانی و ستاره شناسی را نیز از آن یونانیان و مصریان می دانند! و یا درباره پیشینه پست در جهان ، معماری و دیگر علوم ، در این دانشنامه ها ذکری از نام دانشمندان ایرانی که بنیانگذار این علوم در جهان بوده اند نیامده است فهرست ذیل ، تنها گوشه ای از تلاش علمی ایرانیان است : در اخترشناسی و ریاضیات ، محمدبن موسی خوارزمی ، ابراهیم فزاری ، موسی بن شاکر، ابوحنیفه ی دینوری ، ابوعبداله محمدبن موسی ماهانی ، ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی ، ابوجعفر محمد خازن خراسانی ، ابوالفضل هروی ، ابوجعفر محمدبن ایوب طبری الحاسب ، عبدالرحمان صوفی ، ابوحامد صانحانی ، ابوالوفای بوزجانی چقهستانی ، ابو محمود حامدبن خضر خجندی ، کوشیار گیلانی ، ابوسهل کوهی ، ابوالجودمحمدبن لیث ، ابونصر عراق گیلانی ، ابوسعید سگزی ، ابوالحسن اهوازی ، ابوبکر محمد کرجی ، ابوریحان بیرونی ، همه و همه ایرانی بوده اند که اخترشناسی و ریاضیات را به اوج خود رسانده اند. در تاریخ و جغرافیا، ابن قتیبه ، ابن فقیه همدانی ، ابن خرداد به ، حمزه اصفهانی، محمدبن جریر طبری، بلعمی، گردیزی، بیهقی، همه ایرانی بوده اند.در فلسفه ، فارابی ، ابن سینا، ایرانشهری ، زکریای رازی ، ناصرخسرو قبادیانی ، ایرانی بودند. در کلام ، احمدبن حنبل ، ابوحنیفه نعمان بن ثابت ، ابوالفتح شهرستانی ، امام محمد غزالی ، همه ایرانی بودند.در فقه و تفسیر، شیخ الطائفه طوسی ، محمدبن جریر طبری ، ابوالقاسم محمودبن عمر زمخشری ، ابواسحاق احمدبن محمد نیشابوری ، عبدالله عمر بیضاوی ، امام فخر رازی ، همگی ایرانی بودند که برای اولین بار، فقه و تفسیر را ابداع کردند.همه علمای علم حدیث ، ایرانی بودند؛ همچون : ابوعبدالله محمدبن اسماعیل بخاری،مسلم بن حجاج نیشابوری ، نسایی ، محمدبن یعقوب کلینی ابن بابویه قمی و شیخ صدوق و همه پایه گزاران جنبشهای فلسفی ، فکری ، مذهبی پس از اسلام ، بیش از600 فرقه ، همگی ایرانی بودند.جالب اینجاست اولین جامعه شناس بزرگ جهان ، و بزرگترین مورخ پس از اسلام،ابن خلدون ایرانی است و اینجاست که باید به دائره المعارف ها و دانشنامه ها و کتابهای خاورشناسان و مغرضان کاملا به دیده تردید نگریست.همچنین ضرورت دارد در برنامه های مختلف گردشگری ، بخشی را به معرفی تمدن و فرهنگ ایران اسلامی برای گردشگران اختصاص داد تا به گونه ای مطلوب و موثر، فرهنگ کشور معرفی و غرضهای مندرج در برخی کتابهای مستشرقان نیز آشکار شود.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها