بخوانید و ببینید

شبکه یک

روابط عمومی: 2 ـ 22013901
کد خبر: ۴۵۰۷۸۳

10‌‌‌/‌‌‌7 صبح بخیر ایران

مجله‌‌ای تصویری است که قصد دارد نشاط و طراوت و سرزندگی را به بینندگان منتقل کند و لحن محاوره‌ای مجریان این برنامه، باعث می‌شود مخاطبان در ابتدای صبح با یک برنامه دلخواه و شاد مواجه شوند.

00‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌‌9 خبر

20‌‌‌/‌‌‌‌‌‌9 حرف حساب

00‌/‌10 مجموعه داستانی «پاتوق»

40‌/‌‌‌‌‌‌10 سیمای خانواده

40‌‌‌‌‌/‌‌‌11 آفتاب شرقی

40‌‌‌/‌‌‌12 سیمای خانواده

40‌/‌13 موج

00‌‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌‌‌14 اخبار نیمروزی

30/‌‌15 مستند

خورشید مرده بود

20/‌‌16 مجموعه داستانی (تکرار)

کلانتر

10/17 زیارت وارث

25‌/‌17 سیمای آبادی

05/‌18 با شما

00/19 خبر

30‌/‌‌‌19 مجموعه داستانی

شوق پرواز

30/‌20 بیمه دی

40/20 لاستیک بارز

00‌‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌‌‌21 اخبار

50‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌21 سایه روشن

15‌‌/‌‌‌‌‌‌‌22 مجموعه داستانی

تا ثریا

10‌‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌‌‌23 نگاه یک

10‌/‌00 مستند

اسرار هستی

10‌/‌1 مجموعه داستانی

کلانتر

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها