رئیس جمهوری در دیدار دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی گفت : کشورهای اسلامی نیازمند همکاری وهمبستگی برای برقراری امنیت و صلح و تلاش به منظور رفع عقب ماندگی ها هستند.
کد خبر: ۲۴۴۸۴
به گزارش ایرنا ، سید محمد خاتمی دراین دیدار افزود : هرچه این ارتباط استحکام یابد ، دولتهای اسلامی درهمه عرصه ها ، بویژه دفاع از منافع ملی ، احساس قوت و استقامت بیشتری خواهند کرد. خاتمی مبارزه باتروریسم راوظیفه همه کشورهای اسلامی خواند و ضمن مخالفت با یکجانبه گرایی امریکا گفت : اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی در تهران باید به راهکارها و راه حل های اجماعی درباره مسائل مبتلا به دنیای اسلام ومنطقه دست یابد. پیش از سخنان رئیس جمهوری ، عبدالواحد بلقزیز، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی ، باابراز خرسندی از برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی در تهران ، اظهار امیدواری کرد این اجلاس موجب نزدیکی مواضع وتغییر وتحول در راهکارها وتصویب مصوبات مطلوب به نفع کشورهای اسلامی شود. خرازی :سازمان کنفرانس اسلامی بایدمتحول شودسید کمال خرازی وزیر امور خارجه گفت : با روشهای سنتی و قدیمی نمی توان با معضلات برخورد کرد ، باید تحولی جدی در رویکرد سازمان کنفرانس اسلامی به وجود آید و از مسائل جانبی پرهیز کند و به موضوعات اصلی جهان اسلام بپردازد. «عبدالواحد بالقزیز» ، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در این دیدار اظهار کرد: به نتایج اجلاس تهران بسیار خوشبین هستم و معتقدم که سازمان کنفرانس اسلامی این ظرفیت عظیم را دارد تا رویکردهای جدید را ایجاد کند.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها