وزیر نیرو: آب به یکی از چالش های مهم قرن حاضر تبدیل شده است

ایرنا: وزیر نیرو گفت: رشد فزاینده جمعیت، فشار روز افزون بر منابع طبیعی، تنزل کیفی محیط زیست و در نتیجه ضرورت توجه بیشتر به ارزشهای زیست محیطی ، مباحث مربوط به آب را به یکی از چالشهای مهم قرن حاضر تبدیل کرده است.
کد خبر: ۱۴۴۱۴۰

مهندس پرویز فتاح روز یکشنبه در مراسم گشایش چهاردهمین اجلاس مدیریت منابع آب و توسعه روستایی و کشاورزی گروه در تهران ،توجه به مبحث مدیریت به هم پیوسته منابع آب را با توجه به نقش محوری آن در توسعه پایدار، زمینه ساز هماهنگیهای ثمربخش بعدی در میان کشورهای عضو در تعامل با جهان دانست.
وی تصریح کرد ، چالشهای مدیریت آب در دستورکار بالاترین ردههای تصمیمگیری و سیاستگذاری در سطح جهان نظیرسازمان ملل،گردهمایی سران در"ریو دوژانیرو" و "ژوهانسبورگ " قرار گرفته و در کنار آن سالهای -به عنوان دهه بینالمللی آب اعلام شده است.
وزیر نیرو سپس تامین اعتبارات مورد نیاز برای آب را از مهمترین چالش -های پیش رو برای کشورهای عضو عنوان کرد و افزود: ایران پیشنهاد تشکیل صندوق آب در میان کشورهای عضو را دارد.
فتاح تصریح کرد، این صندوق پیش از آنکه نقش اعطای اعتبار داشته باشد، در ایجاد هماهنگی به منظور جذب اعتبارات بینالمللی به سوی پروژههای کشور- های عضو موثر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه امروزه مسائل پیچیده توسعه آب باید به صورت یک نظام بههم پیوسته و با در نظر گرفتن همه معیارها مورد بررسی قرار گیرد، افزود: مدیریت منابع آب از محوریترین مولفهها در این زمینه باشد که طیف وسیعی از مسایل مرتبط با توسعه پایدار در جوامع بشری را شامل میشود.
به گفته فتاح ، بسیاری از مسایل چالش برانگیز منابع آب در قرن اخیر که با همکاری نزدیک محققان بخش خصوصی و نهادها دولتی حل شدند، جای خود را به نیازهای جدیدی سپردند که رفع انها نیازمند همکاری بیشتری است.
وی با بیان اینکه در دنیا توجه زایندهای به مسایل مختلف حوضههای رودخانهای معطوف شده است، گفت: این مسائل طیف وسیعی از جمله سیل، کیفیت آب، آلودگی و تغییرات ریخت شناسی رودخانهها را در بر میگیرد.
وزیر نیرو تصریح کرد، آب شیرین از رودخانهها به صورت تجدیدپذیر و به بهای نازل قابل تامین است و مدیریت صحیح حوزههای رودخانهای در مدیریت به هم پیوسته منابع آب دارای اهمیت اساسی است.
وی افزود: ساماندهی رودخانهها بدون آسیب رساندن به محیط زیست و اندر کنش میان تقاضای آب در جامعه و رودخانهها به عنوان سیستمی طبیعی، مدیریت حوزههای آبریز را به وظیفهای مهم و دشوار بدل نموده است.
وزیر نیرو با اشاره به اتخاذ سیاستهای واقع بینانه در ایران برای رسیدن به نتایج مطلوب توسعهای درباره دستاوردهای مدیریت آب ایران گفت: تصویب سیاستهای دراز مدت آب در راستای تصویب چشم انداز توسعه کشور درافق زمانی ساله، اهتمام ویژه به بسترسازی به منظور تبیین و پیادهسازی مدیریت به هم پیوسته آب از جمله این دستاوردها است.
به گفته وی رسیدن به خودکفایی کامل در مورد فناوریهای صنعت سدسازی و تاسیسات وابسته از طریق ظرفیتسازی لازم، تقویت زیرساختهای تامین عرضه، انتقال و توزیع آب برای مصارف شهری و روستایی با پوسشش بیش از 98.2 جمعیت شهری و درصد جمعیت روستایی، توجه به توسعه روستایی و ساماندهی شبکههای آب و فاضلاب روستایی از دیگر دستاوردهای حاصله در عرصه مدیریت آب در کشور است.
فتاح سپس تجارب وسیع کشورهای عضو در زمینه ظرفیتسازی و ایجاد شبکههای اطلاعات و فناوری را نویدبخش پی ریزی شبکه قوی میان گروهی جهت هماهنگی و بهرهبرداری و در نتیجه امکان ارایه خدمات به صورت مشترک دانست.
وی تاکید کرد، ایران آمادگی دارد تا در این زمینه بستر اولیه و فضای اینترنتی مورد نیاز را پیریزی و راه اندازی کند.
چهاردهمین اجلاس "گروه "در زمینه "مدیریت منابع آب و توسعه روستایی و کشاورزی" امروز (یکشنبه) با حضور مقامهای عالی رتبه اعم مسئولان، معاونان وزرای آب و کشاورزی، روسای موسسههای تحقیقاتی و کارشناسان ارشد کشور عضو در تهران گشایش یافت.
این اجلاس از سوی موسسه تحقیقات آب، وزارتخانههای نیرو، امور خارجه و جهاد کشاورزی به مدت سه روز از تاریخ تا شهریور ماه در محل هتل المپیک تهران برگزار میشود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها