باید و نباید‌های بودجه‌ای در شهر

بودجه (Budget) واژه‌ای است با ریشه لاتین که به سبب تکرار استفاده در زبان فارسی کاملا آشنا به نظر می‌رسد و در نوشتار‌های رسمی و حقوقی، بار معنایی ویژه خودش را هم پیدا کرده است؛ بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن همه خدمات و فعالیت‌ها و اقداماتی که باید طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمد‌های لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می‌شود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست. براساس قانون دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است .
کد خبر: ۱۲۰۱۲۸۵

همچنین بودجه شهرداری‌ها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیت‌های مختلف و هزینه هریک از آنها تنظیم شود، طرز تنظیم برنامه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به‌وسیله وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) تصویب و ابلاغ خواهد شد .
اما در نهایت مسؤولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسؤول امور مالی است (مدیر امور مالی یا رئیس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری) و واگذاری این وظایف از طرف شهردار به هر یک از ماموران دیگر شهرداری رفع مسؤولیت نخواهد کرد.
همچنین موعد تصویب نهایی بودجه سالانه به‌وسیله شورای اسلامی شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا اول اسفند سال قبل است و در صورتی که شورای شهر در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم
انجام شود.
طبق ماده 28 همین قانون شوراها، شهردار می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از موارد هزینه یا فعالیت‌های داخل در یک وظیفه را تا 10 درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبارات کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نکند. با این حال طبق قانون رعایت اصول زیر در بودجه نویسی ضروری است:
اصل تعادل بودجه
اصل جامعیت بودجه
اصل وحدت رویه بودجه
اصل انعطاف‌پذیری بودجه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها