نوانما برگزیده های نوا کد خبر: ۱۱۷۷۵۰۹   ۳۰ آبان ۱۳۹۷  |  ۰۹:۲۳

روزبه نعمت اللهی

داروگ

خشک آمد کشتگاه من
در جوار کشت همسایه
گرچه می گویند :
می گریند روی ساحل نزدیک
سوگواران در میان سوگواران

خشک آمد کشتگاه من
در جوار کشت همسایه
گرچه می گویند
می گریند روی ساحل نزدیک
سوگواران در میان سوگواران

قاصد روزان ابری، داروگ
کی می رسد باران؟
قاصد روزان ابری، داروگ
کی می رسد باران؟
داروگ
کی می رسد باران؟

بر بساطی که بساطی نیست
در درون کومه ی تاریک من
که ذره ای با آن نشاطی نیست
و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم
دارد از خشکیش می ترکد

و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم
دارد از خشکیش می ترکد
چون دل یاران
که در هجران یاران
چون دل یاران
که در هجران یاران

قاصد روزان ابری، داروگ
کی می رسد باران؟
قاصد روزان ابری، داروگ
کی می رسد باران؟
داروگ
کی می رسد باران؟

شاعر : نیمایوشیج

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل: