jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۷۵۶۹۶   ۲۰ آبان ۱۳۹۷  |  ۰۰:۰۱

به گزارش روابط‌عمومی معاونت صدا، گزارش اقدامات مهم شبکه‌های رادیویی در بهار 40 سالگی انقلاب به این شرح است:

رادیو ایران با 20 برنامه و مستند

در«چلستون» دستاوردهای انقلاب در زمینههای اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ... طی چهار دهه انقلاب شکوهمند اسلامی و «روی دیگر تاریخ» با موضوع سینمای قبل از انقلاب و چگونگی استفاده ابزاری از زنان به عنوان بازیگر و کارگردان بررسی میشود.

ضمن اینکه در «پیشران» با مدیران، معاونین و مسؤولان ارشد کشور در چهلمین سال انقلاب اسلامی با هدف بررسی گذشته برای برداشتن گامهای حساب شده در راستای رسیدن به آینده بهتر گفتوگو میشود.

«دیروزنامه» نگاه نقادانه و طنز به شخصیتهای قبل از انقلاب درخصوص شخصیت و عملکرد آنها دارد و دستاوردهای علمی و اقتصادی در راستای حمایت از کالای ایرانی بعد از انقلاب تاکنون در «ایرانساز» معرفی میشود.

بیانات مقام معظم رهبری در مورد انقلاب، انقلابیگری، دستاوردها، دشمنشناسی و ... در«نشانی» بازتاب دارد و برنامه صبحگاهی «سلام ایران» به انعکاس نشست چهلمین سال انقلاب که هر شنبه در ستاد چهلمین سال برگزار میشود با عنوان شنبههای انقلاب میپردازد.

همچنین مستندهای داستانی کوتاه در مورد فرهنگ و هنر انقلاب در «کافه هنر»، در خصوص دستاوردهای نظامی، دفاعی و هنر دفاع مقدس و انقلاب در «پلاک هشت»، درخصوص دستاوردهای انقلاب در حوزه زنان و خانواده در «خانه و خانواده»، درخصوص دستاوردهای اقتصادی و پرداختن به کالای ایرانی در «نمودار»، در مورد مسائل علمی و دستاوردهای علمی انقلاب مانند نانو، برق و ... در«رهاورد» و بررسی سینمای بعد از انقلاب در «حوض نقره» پخش میشود.

رادیو جوان با خط ویژه

رادیو جوان با موضوع رشد امکانات در اختیار جوانان، فرصتها برای نخبگان، بستر مناسب برای پیشرفت جوانان، مقابله با سیاهنمایی و تطهیر پهلوی، ایجاد و شکست طرحوارهها، شکاف دانش و تمرکززدایی برنامههایی را تهیه و تولید میکند.

در«خط ویژه»که برنامهای میان شبکهای است، پیشرفتهای علمی کشور در قالب برنامههای 30 دقیقهای
بررسی میشود.

«رو در رو+40» نهتنها به بررسی پیشرفتهای کشور در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در چهار دهه گذشته می‌‌پردازد، بلکه با استانداران درباره ظرفیتهای به بار نشسته استانها و ارتقای سطح زندگی شهروندی در گذشته هر استان در چهار دهه اخیر گفتوگو میشود.

رادیو تهران در «هوش مشرقی»

رادیو تهران در برنامههای شاخص «پارک شهر» با آیتم تابلوی صوتی، نگاهی به 40 سالگی انقلاب در سخنان مبارزان و فعالان انقلاب اسلامی دارد. ضمن اینکه «تهران من» با هدف افزایش حس تعلق و خودباوری مردم تهران نسبت به استان تهران پخش میشود که در آیتمهای کوتاه گزارشی، زندگی در استان تهران را قبل و بعد از انقلاب اسلامی مقایسه میکند.

این رادیو سلسله نشستهای شنبههای انقلاب در 40 موضوع دستاوردها و خدمات 40 ساله کشور با همکاری جنبش مردمی پاسداشت انقلاب کبیر جمهوری اسلامی ایران را پخش میکند و «گفتاورد» به بررسی و تبیین موضوعات اندیشهها و رخدادهای تاریخی مربوط به چهار دهه اخیر از دوران مبارزات انقلاب تا امروز بر اساس برنامهریزی محتوایی ستاد صدا و کتاب رادیو در بهار 40 سالگی میپردازد.

«هوش مشرقی» دستاوردهای امیدآفرینی را معرفی کرده و توانمندیهای انقلاب را در مقاطع تاریخ 40 ساله ایران در عرصههای ورزش، علمی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، سیاسی و سلامت تشریح میکند.

رادیو قرآن و روایت نشیبا

رادیو قرآن با 7 برنامه «پای رحل استاد»، «چهل پنجاه و هفت»، «افق»، «قرآن و انقلاب»، «مهر تابان»، «چهل محفل» و «یک آیه، یک قصه» به موضوع بهار 40 سالگی انقلاب اسلامی میپردازد.

دستاوردهای قرآنی نظام در حوزه کودک و نوجوان در برنامه «یک آیه، یک قصه» با روایت مریم نشیبا مقایسه میشود. ضمن اینکه با حضور قاریان، حافظان، فعالان و مسؤولان قرآنی هر استان در برنامه «چهل پنجاه و هفت»، دستاوردهای قرآنی انقلاب تبیین میشود. «افق» به معرفی دستاوردهای قرآنی مساجد و مقایسه موسسات و خانههای قرآن در قبل و بعد از انقلاب، مصوبات قرآنی مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای قرآنی نظام، جایگاه قرآن در مطبوعات قبل و بعد از انقلاب میپردازد.

رادیو معارف با نهضت روحا...

رادیو معارف در برنامههای «حدیث آفتاب»، «کلام امام» و « پیام ولایت» به تبیین اندیشههای حضرت امام و مقام معظم رهبری میپردازد.

تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی در برنامه « نهضت روحا...»، تشریح مبانی فقهی وکلامی ولایت فقیه در «در مسیر ولایت»، فرهنگ مطلوب، بایدها و چالشها درگفتوگو با چهرههای شاخص فرهنگی در «گفتوگوی فرهنگی»، آرمانها و دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی در برنامه‌‌های«آسمان هشتم»، «میعاد»، «روایت عشق»،
«شاهد» و « شجره طیبه»، همچنین گفتمانهای کلیدی انقلاب اسلامی در برنامههای «راهبرد»، «برای بیداری» و «اندیشه ها»، دشمنشناسی در برنامههای «ابلیسیان» و «دسیسه» از دیگر موضوعاتی است که این رادیو در بهار 40 سالگی انقلاب اسلامی به آن میپردازد.

رادیو فرهنگ و شنیدنیهای انقلاب

ویژهبرنامه «شنیدنیهای تاریخ انقلاب» با مروری بر تاریخ شکلگیری انقلاب اسلامی و پس از آن تولید میشود. «چهل برگ» با معرفی و مروری بر 40 سال نشر ایران، «چهل روایت» با موضوع روایتهایی از هنر و ادبیات انقلاب، «سروش» با موضوع نحوه شکلگیری و تولید سرودهای انقلابی و گفتوگو با هنرمندان این عرصه و «چهل نما» با موضوع گفتوگو با هنرمندان شاخص تئاتر و سینما درباره دستاوردهای این حوزه پس از انقلاب است.

رادیو سلامت و تولیدات دانشبنیان

این شبکه رادیویی با برنامههای «کارنامه» با موضوع معرفی تولیدات دانشبنیان در حوزه سلامت، «رویش» برنامه ترکیبی نمایشی از دستاوردهای حوزه سلامت با معرفی بنیانگذاران آن، «رهآورد» با موضوع بیان پیشرفتها و دستاوردهای حوزه سلامت، «با نخبگان» با موضوع معرفی نخبگان حوزه سلامت به منظور الگوسازی و «زنان جامعه من» با موضوع معرفی زنان فعال و تاثیرگذار جامعه به موضوع چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد.

رادیو گفتوگو درگذر از بحران

این شبکه رادیویی نه تنها در برنامههای روتین گفتوگوهای سیاسی، علمی و اقتصادی به موضوع انقلاب اسلامی میپردازد، بلکه در ویژهبرنامههای «عصر خمینی» به تأثیرات انقلاب اسلامی بر حوزههای نظریههای انقلاب و روابط بینالملل و بازتابهای آن در سطح منطقه و جهان، «دستاورد» با موضوع تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزههای اقتصادی، «راهی که آمدهایم» با موضوع تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علم و فناوری، رشد و شتاب علمی و تولید علم در چهل سال گذشته میپردازد.

رادیو ورزش و بیان تاریخ شفاهی ورزش ایران

این شبکه رادیویی در ویژهبرنامه «تاریخ شفاهی ورزش ایران» از زبان مدیران و مسؤولان ورزشی به تاریخ ورزشی پس از انقلاب و «دستاورد» با کارشناس مجری خسرو والیزاده به تحلیل دستاوردهای حوزه ورزشی قهرمانی و حرفهای پس از انقلاب با حضور مسؤولان حوزه ورزش میپردازد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
حضور پرشور و انتخاب درست، علاج دردهای مزمن کشور

حضور پرشور و انتخاب درست، علاج دردهای مزمن کشور

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به همراه انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و همچنین خبرگان رهبری در تعدادی از حوزه ها، جمعه 28خرداد امسال برگزار می‌شود.

تابستان با واكسن ایرانی- كوبایی می‌آید

تابستان با واكسن ایرانی- كوبایی می‌آید

براساس آخرین برنامه‌ها، روند تولید و كارآزمایی بالینی فاز3 واكسن تولید انستیتو فینلای كوبا با مشاركت انستیتو پاستور ایران، در كشورهای ایران و كوبا به‌خوبی پیش می‌رود.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر