بارقه امید در فضای سیاسی عراق

در حالی که تحرکات سیاسی برای تشکیل ائتلاف جدید شامل ائتلاف سائرون و الفتح در عراق ادامه دارد، ایاد علاوی رهبر ائتلاف الوطنیه آن را نقطه شروعی مثبت دانسته است. درهمین رابطه حزب دموکرات کردستان عراق نیز می‌گوید بزودی به فراکسیون اکثریت خواهد پیوست. اختلافات سیاسی در عراق همچنان مانع تشکیل دولتی جدید در این کشور به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۱۶۴۱۹۷

روز گذشته منابع خبری گفتند ایاد علاوی، پس از دیدار با سفیر روسیه در عراق بر لزوم گفتوگوهای فراوان میان گروههای سیاسی برای دستیابی به تفاهم جهت تشکیل دولت آتی تاکید کرده است. علاوی اخبار درباره آغاز گفتوگو میان دو ائتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر و الفتح به رهبری هادی العامری را نقطه مثبتی برای دستیابی به این راهحل دانست و افزود: دستیابی به راهحل در گرو مذاکرات واقعی است که نتیجه آن یک توافق ملی پیرامون ساختار برنامه دولت آتی خواهد بود. وی تصریح کرد: مداخلات خارجی موجب بحرانی شدن موضعگیریها در کشور میشود و ائتلاف الوطنیه قاطعانه تلاشها برای تبدیل عراق به صحنه درگیری منطقهای و بینالمللی در راستای منافع خارجی را رد میکند.

همزمان با اقدامات سیاسی شیعیان برای تشکیل فراکسیون اکثریت، دو حزب اصلی کرد هم تلاش میکنند وحدت را برقرار کرده و درخواستهای خود را برای مذاکره با بغداد یکپارچه کنند. اشواق الجاف، از رهبران حزب دموکرات کردستان در این باره میگوید: گروههای سیاسی کردستان هنوز به شکل نهایی تصمیم نگرفتهاند که به کدام جناح خواهند پیوست. ما تلاش میکنیم یک فراکسیون متحد کرد تشکیل داده و پس از آن به یکی از دو فراکسیونی که برنامه آن شامل پایبندی به قانون اساسی است، بپیوندیم.

روز دوشنبه تفاهم جدیدی بین دو ائتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر و الفتح به رهبری هادی العامری شکل گرفت. یک نماینده پارلمان عراق با اشاره به این توافق که آن را «به دستور مرجعیت» دانست از یک صفآرایی جدید نیروهای سیاسی بعد از عملکرد نامناسب دولت درقبال حوادث اخیر بصره خبر داد. محمد الغبان گفت: حوادث بصره و عملکرد نادرست دولت در برخورد با این بحران و تبعات آن باعث شکاف در ائتلاف اصلاح و آبادانی (ائتلاف العبادی و صدر) شد و در نتیجه تفاهم جدیدی را بین الفتح و سائرون با دستور مرجعیت به وجود آورد.

نزدیک شدن مقتدا صدر به ائتلاف هادی العامری که هردو بیشترین کرسیهای پارلمان را در اختیار دارند، میتواند بارقه امید جدیدی در فضای سیاسی متشنج عراق تلقی شود. هفته گذشته برای نخستین بار پارلمان جدید عراق موفق شد نشست خود را برگزار کند. با این حال هنوز نمایندگان پارلمان موفق به تعیین رئیس این مجلس نشدهاند. خبرهای جسته گریخته حاکی از نامزدی هشت نفر برای ریاست پارلمان است، اما هنوز به طور مشخص در این باره رایگیری نشده است. این نامزدها همه از اهل تسنن عراق هستند.

در یک تحول دیگر اعلام شد، دوشنبهشب صدها نفر از اهالی بصره ساعاتی پس از ورود حیدر العبادی نخستوزیر عراق به استان، علیه وی تظاهرات کردند و با سر دادن شعارهایی مخالفت خود را با سفر العبادی نشان دادند. این تظاهرات به صورتی مسالمتآمیز برگزار شد. تظاهراتکنندگان با سر دادن شعارهایی علیه حیدر العبادی نخستوزیر عراق، دولت او را «بخشی از مشکل بصره» برشمردند. حیدر العبادی نخستوزیر نیز در یک نطق تلویزیونی گفت: «ما تا زمانی که همه طرح و برنامههای خدماترسانی در بصره اجرایی نشود، این استان را ترک نخواهیم کرد». استان بصره طی ماههای اخیر شاهد تظاهرات مردمی مسالمتآمیز در اعتراض به کمبود خدمات عمومی و در صدر آنها آب شرب و برق بود، اما هفته گذشته به دلیل نفوذ عناصر «خرابکار» وابسته به طرفهای خارجی، تظاهرات مسالمتآمیز آنها به خشونت کشیده شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها