درآمدزایی با آگهی

بسیاری از جوانان، نوجوانان و حتی خانواده‌ها این روزها تمام تمرکز خود را معطوف به انجام فعالیت‌هایی کرده‌اند که به تبع آن بتوانند خود و یا یک عضو از خانواده‌شان به یک چهره مجازی تبدیل شوند.
کد خبر: ۱۱۶۲۵۱۰

در این بین باید توجه شود که تمام این تلاشها تنها برای جلب توجه صرف نیست. حال این سوال مطرح میشود که پشت پرده تلاشها برای تبدیل شدن به یک چهره مجازی در اینستاگرام چیست؟

بدون شک در پی هر شهرت، درآمد قابل توجهی نصیب چهرههای مجازی میشود و نمیتوان این موضوع را کتمان کرد. در صفحه هر کدام از افراد به اصطلاح شاخ مجازی میتوان تبلیغات متعددی را مشاهده کرد. صاحبان این صفحهها به روشهای مختلف و در بسیاری از مواقع با ساخت کلیپهایی طنز به صورت زیر پوستی یک محصول، یک حرفه و ... را تبلیغ میکنند.

مبالغ دریافتی از سوی چهرههای مجازی به نسبت تعداد دنبالکنندههایشان متفاوت است اما درآمد حاصل از این نوع تبلیغات آنقدر قابل توجه است که بسیاری از این افراد فعالیت شغلیای را که قبلا داشتهاند رها کرده و صرفا به تبلیغ در فضای مجازی میپردازند.

روش کاری این افراد نیز متفاوت است. اگر صاحب یک برند، یک حرفه و... بخواهد تبلیغی را به این شاخهای مجازی بسپارد باید یا از طریق ایمیل و یا شماره تلفنی که در صفحه آن فرد است اقدام کند و یا در بسیاری از موارد، در صفحه فرد به شهرت رسیده اعلام شده که باید از طریق اکانت کاری درخواست تبلیغ شود و اگر اکانت برای یک برند نباشد، پاسخی به درخواست ارائه شده داده نمیشود.

برای پی بردن به میزان دریافتی چهرههای مجازی، با اکانت یکی از تولیدکنندگان پوشاک ورزشی داخلی درخواستی را برای چند نفر از چهرههای مجازی این روزها ارسال کردیم که در این میان مبالغ اعلام شده متفاوت بود.

فردی که با کارهای طنزش به یکی از چهرههای مجازی تبدیل شده و اکنون بیش از یک میلیون دنبالکننده دارد، اعلام کرد که اگر کلیپی ساخته شود و در آن دو بار نام برند مدنظر آورده شود، مبلغ دو میلیون تومان دریافت میکند و اگر کلیپ همراه با موزیک و ریتم ساخته شود، هزینه تبلیغ تا حدود ده میلیون تومان افزایش مییابد.

یکی دیگر از چهرههای طنز که اکنون از سوی مخاطبانش بهعنوان چهره اینستاگرامی شناخته میشود و بیش از یک میلیون دنبالکننده دارد اعلام کرد که برای ساخت هر کلیپ به همراه نگارش سناریو و جلوههای ویژه، حدود سه میلیون تومان دریافت میکند. او اما به نسبت سایر چهرههای فضای مجازی با وسواس بیشتری تبلیغات را انتخاب میکند و در کلیپهای خود خطاب به مردم میگوید که دوست ندارد وقتی آنها وارد صفحه شخصیاش میشوند دائم
چشم شان به تبلیغ بخورد. به همین خاطر بهطور مکرر در صفحهاش کلیپهای طنز تبلیغاتی نمیگذارد.

این روزها اینفلوئنسرهای جامعه مجازی پولهای کلانی به جیب میزنند و عدهای با شاخ یا پلنگ تصور کردن آنها بساط کسب درآمدشان را فراهم میکنند؛ درآمدی که شاید چند برابر حقوق یک کارگر یا بیش از حقوق دریافتی یک فرد تحصیلکرده باشد.

هیجانانگیزترین استارتآپ این دهه یعنی اینستاگرام، منبع درآمد خوبی برای عدهای شده اما باید دید آیا کسانی که عنوان شاخ یا پلنگ مجازی را با خود یدک میکشند از ویژگیهای یک فرد برای تبدیل شدن به الگو برخوردار هستند یا خیر.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها