وزیر بازرگانی در اجلاس منطقه ای وزیران بازرگانی کشورهای آسیای میانه و قفقاز در تفلیس گفت : روشهای تاخیری در روند پیوستن کشور به تجارت جهانی جهانشمول بودن این سازمان را زیر سوال برده است به گزارش وزارت بازرگانی محمد شریعتمداری افزود
کد خبر: ۹۰۴۹
در پیش گرفتن این گونه روشهای تاخیری ، متاسفانه نه تنها جهانشمول بودن سازمان تجارت جهانی را مورد تردید قرار می دهد بلکه تصمیم های این سازمان را درخصوص تسریع در امر پیوستن که بارها در اجلاس های مختلف این سازمان ، بویژه در اجلاس سران ، مورد تاکید قرار گرفته ، زیر سوال می برد.به گفته وی ، سازمان جهانی تجارت باید به گونه ای عمل کند که هیچ کشوری از پیوستن به این سازمان بازنماند و هیچ کشوری نتواند جلوی پیوستن کشورهای دیگر را بگیرد.وزیر بازرگانی کشورمان تصریح کرد: انتظار ما از اعضای سازمان جهانی تجارت ، رفع این گونه نقیصه ها و بازگرداندن این باور در اذهان جامعه بین المللی است که سازمان جهانی تجارت در واقعیت یک سازمان جهانشمول است شریعتمداری ، با ابراز نگرانی از افزایش نابرابری ها و تغییر ساختار قدرت در جهان و نیز دگرگونی در هویت فرهنگی کشورها، یادآور شد: در فرآیند آزادسازی تجاری ، تنها تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه توانسته اند به تنوع بخشی در صادرات دست یابند و از اتکاء به صادرات تک محصولی بکاهند در حالی که وابستگی شدید این کشورها به صادرات کالاها و مواداولیه که در معرض شوکهای قیمتی قرار دارند، کماکان عامل مهم و بازدارنده برای کشورهایدر حال توسعه و بویژه فقیرترین آنهاست .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها