دکتر محمود احمدینژاد، رییسجمهور در احکام جداگانهای مهندس مسعود زریبافان، مهندس مهدی چمران و فداحسین مالکی را به ترتیب به سمت مشاور رییسجمهور و دبیر هیات دولت، مشاور رییسجمهور در امور مربوط به شوراها و شهرداریها و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.
کد خبر: ۷۵۰۵۰

به گزارش ایسنا متن کامل احکام رییسجمهور به این شرح است:

جناب آقای مهندس مسعود زریبافان
نظر به دانش، تجربه، تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت «مشاور رییسجمهور و دبیر هیات دولت» منصور مینمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از توانمندی همکاران متعهد، مدیران و کارشناسان صدیق نسبت به ارتقای علمی کار گروههای دولت، هماهنگی و سرعت امور همسو با اهداف عدالتگستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت و تعالی همهجانبه مادی و معنوی کشور موفق باشید.

جناب آقای مهندس مهدی چمران
با توجه به سوابق علمی، اجرایی و تجارب ارزندهی اجتماعی و حضور در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی، به موجب این حکم، جنابعالی را به عنوان «مشاور رییسجمهور در امور مربوط به شوراها و شهرداریها» برمیگزینم.
نظر به سابقهی جنابعالی در ریاست شورای شهر تهران و شورای عالی استانها و اطلاع و آگاهی روزآمد شما در این عرصه و بهخصوص شهر تهران، انتظار دارد مسائل لازم این دو بخش را پیوسته با اینجانب مطرح نمایید تا از ظرفیت و توان دولت در حل مشکلات عمومی مردم استفادهی شایسته و مطلوب به عمل آید.
از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت خالصانه به مردم و گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای فرنگ مهرورزی در جامعه مسألت دارم.

جناب آقای فداحسین مالکی
با عنایت به ماده 33 اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به تعهد، تجربه و توانمندی جنابعالی به موجب این حکم شما را به «دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر» منصوب مینمایم.
بیتردید انتظار عموم مردم در مبارزه با این بلای خانمانسوز و رهایی جامعه خصوصا جوانان از چنگال سوداگران مفسد و تباهگران نسل و حرث، تکلیف انسانی و اجتماعی سنگین بر عهدهی ستاد نهاده است. مهرورزی با مردم در گرو مبارزهی بیامان با این تبهکاران و تلاش برای درمان و نجات قربانیان و آسیبدیدگان این آفت خانمانسوز است. همکاری مجموعه ستاد، تحقق این اهداف متعالی را سرعت و شتاب خواهد بخشید.
از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در تحقق اهداف دولت اسلامی، عدالتگستری، مهرورزی، خدمترسانی به مردم و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور مسألت دارم.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
ایستاده در سیل

روایت دست‌اول امدادگران از عملیات جست‌وجو و نجات در سیل امامزاده داوود و فیروزکوه

ایستاده در سیل

همه زنده زنده سوختند

نصرت‌الدین نصراللهی تنها شاهد حادثه سقوط هواپیمای فرماندهان جنگ، از آن روز می‌گوید

همه زنده زنده سوختند

نیازمندی ها