از زندگی طلاب چه می‌دانیم؟ به راستی جامعه شناسی ایرانی از زندگی این قشر مهم اجتماعی چه اطلاعات روشمند و ساختاری در اختیار دارد؟ برنامه روزانه طلبه دارای چه اجزایی است؟ اجزای ثابت و متغیر این برنامه کدامند؟ رابطه آن با تغییرات تکنولوژیک چگونه است؟
کد خبر: ۷۲۹۱۸۴

نوع رابطه طلاب با همسران‌شان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چگونه است؟ کتاب «طلبه زیستن» پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست‌طلبگی است.

سارا شریعتی در مقدمه‌اش بر کتاب چنین نگاشته است: «جدا از داوری ارزشی در باب فاصله میان تصویر آرمانی و واقعیت اجتماعی، می‌توان مشاهده کرد که جایگاه و کارکرد اجتماعی روحانیت، امروزه بسیار گسترده‌تر از وظایف اجتماعی و واجب کفایی است و روحانیت به عنوان مرجعیت دینی، نیروی موثر سیاسی، نهاد اجتماعی، نظام آموزشی، سازمان اقتصادی و حتی منصب، شغل و حرفه در جامعه کنونی ما واقعیت دارد و در اغلب عرصه‌های زندگی اجتماعی حضور دارد. (ص 9) اما به راستی ما چقدر روحانیون و شیوه زندگی آنها را می‌شناسیم و تاکنون چند پژوهش درباره این موضوع انجام شده است؟ مهدی سلیمانیه با پژوهش خود در این اثر به برخی از پرسش‌های این حوزه پاسخ می‌دهد. کتاب از سه فصل با نام‌های کلیات، ویژگی‌های جامعه‌شناختی نمونه محصل علوم دینی، جمع بندی و نتیجه‌گیری تشکیل شده است. مهدی سلیمانیه در فصل نخست ابتدا به حوزه و طلبه در جایگاه کنشگری تأثیرگذار می‌پردازد و پرسش‌های اصلی و فرعی پژوهش و همچنین مفاهیم اساسی پژوهش را طرح می‌کند.

او در ادامه به مفهوم «محصل علوم دینی» یا طلبه و همچنین «مفهوم حوزه علمیه» می‌پردازد. سلیمانیه که در سراسر اثرش کوشیده از اصول روش تحقیق منحرف نشود، در ادامه فصل نخست به معرفی روش پژوهش خود و رویکرد کیفی می‌پردازد و نکات ضروری در مورد ماهیت و نتایج این پژوهش را در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

فصل دوم کتاب با عنوان «ویژگی‌های جامعه‌شناختی نمونه نوعی محصل علوم دینی» در واقع بدنه پژوهش است و از فصل‌های مختلف از جمله، وضع سنی طلاب، وضع تاهل، میزان مطالعه روزانه، طلبه شدن: انگیزه‌ها و سازوکار، طلاب و دانشگاه، تقلب تحصیلی در حوزه، طلاب و مساله زنان، طلاب و مساله اشتغال همسر و طلاب و مساله چند همسری تشکیل شده است. مولف در آخرین فصل به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌پردازد.

کتاب«طلبه زیستن» به قلم مهدی سلیمانیه و مقدمه دکتر سارا شریعتی، از سوی انتشارات نگاه معاصر با شمارگان 1100 نسخه و بهای ده هزار تومان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها