شاید تعجب کنید اگر بدانید چه چیزی میان نوابغ موسیقی مثل ری چارلز و استیوی واندر مشترک بوده است.
کد خبر: ۴۵۴۹۲
همه آنها از سنین کودکی از داشتن قوه بینایی محروم بوده اند و طبق آنچه دانشمندان عصب شناسی کانادا بر آن معتقد هستند، این اتفاق بظاهر ناخوشایند باعث بروز خلاقیت موسیقی در آنها شده است.
بر طبق اظهارات اعلام شده در نشریه نیچر، تیمی تحقیقاتی با سرپرستی دکتر روبرت زاتوره از دانشگاه مک گیل کانادا، 14 فرد نابینا را در سنین 21 تا 46 سال به 2 گروه تقسیم کردند:
آنها که از زمان تولد نابینا بودند یا افرادی که در 2سال اول زندگی خود نابینا شدند و آنان که پس از 2سالگی بینایی خود را از دست دادند. این گروهها از نظر شناسایی اصوات موسیقی مورد بررسی قرار گرفتند.
افرادی که خیلی زود بینایی خود را از دست داده بودند بسیار بهتر از گروه دوم کوتاهی ، بلندی ، زیر و بم بودن اصوات را تشخیص دادند.
تحقیقات نشان داد سن از دست دادن بینایی بیشتر از طول مدت از دست دادن آن بر تشخیص اصوات تاثیر دارد. به عبارت دیگر ظرفیت مغز در شناسایی محرکها در اوایل زندگی بسیار مهم و قابل اهمیت است.
آنها معتقدند قشر بینایی مغز در این افراد برای پردازش دیگر اطلاعات حسی به کمک قسمتهای دیگر مغز می رود و در پردازش اطلاعات صوتی به آنها کمک می کند.
بی دلیل نیست که می گویند خدا گر ز حکمت ببندد دری ، ز رحمت گشاید در دیگری.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها