jamejamonline
دانش عمومی کد خبر: ۴۰۹۷۰۸ ۲۷ خرداد ۱۳۹۰  |  ۱۲:۵۶

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به تصویب اساسنامه شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی گفت: شبکه های تحقیقات علوم پزشکی باید در راستای توسعه مبتنی بر دانایی به نوسازی شیوه های مدیریت پژوهش بپردازند.

به گزارش مهر، دکتر مصطفی قانعی در نشست اعضاء مجمع شبکه تحقیقات علوم دارویی کشور یادآور شد: شبکه های تحقیقات علوم پزشکی باید در راستای توسعه مبتنی بر دانایی به نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن به منظور سیاستگذاری، حل مشکلات مهم بهداشتی و درمانی و با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول اقدام کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت افزود: از دیگر وظایف شبکه های تحقیقات علوم پزشکی توسعه و گسترش مرزهای دانش علوم پزشکی است.

قانعی با اشاره به نقشه جامع علمی کشور گفت:‌ پیاده سازی و اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور نیز باید در شبکه های تحقیقاتی تبدیل به موضوع وعملیاتی شود.

وی با اشاره به پیشبرد بحث عدالت در سلامت و کاهش فاصله های اجتماعی گفت: ‌از دیگر وظایف خطیر شبکه های تحقیقاتی پیشبرد عدالت است و دانشمندان شبکه های تحقیقاتی باید با کاهش هزینه ها و تولید محصولات داخلی از طریق شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد در پیشبرد عدالت اجتماعی نیز مؤثر باشند.

در این نشست 20 اولویت شبکه تحقیقات علوم دارویی کشور عنوان و سه اولویت بیماری های نورودژنراتیو، بیماری های قلبی عروقی و دیابت نیز از اولویت های کوتاه مدت این شبکه در تولید داروهای مرتبط با این بیماری ها عنوان شد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل: