لندن شهری با مدیران بد اخلاق

براساس تحقیق جدیدی که توسط یک موسسه کارگری در انگلیس بعمل آمده است بیست درصد از کارمندان و کارگران این کشور رؤسای عصبانی و غیر قابل تحمل دارند که برای رسیدن به نتیجه مطلوب بر سر کارمندان خود
کد خبر: ۳۳۴۴۴
داد و فریاد می کنند و حتی فحش می دهند.
در این تحقیق که حاصل نظر سنجی از 1000 کارمند بوده است معلوم شده اسست بدترین مدیران ازلحاظ اخلاقی در لندن به سر می برند.
برعکس لندن کارمندان ولز و میدلندز گفته اند که رؤسا و مدیران خوش اخلاقی دارند که نحوه برخورد آنها باعث تشویق آنها در بهتر کار کردن می شود.
در همین حال کارگران و کارمندانی که در منطقه وست کانتی بوده اند گفته اند هرچقدر با مدیران خود احساس رفاقت بیشتریمی کنند بهتر کار می کنند.
در این تحقیق همچنین مشخص شده است نیمی از کارمندان تصور می کنند از روسای خود بهتر هستند و کار را بهتر از او می شناسند.
در تحقیق دیگری که در همین رابطه توسط همین گروه منتشرشده آمده است که بهتر کارکردن کارمندان و کارگران با اخلاق خوب رؤسای آنها رابطه مستقیم دارد و مدیران پرخاشگر ، خشن و بی نزاکت و بعضا9 متکبر از موفقیت کمتری در کار خود برخوردارند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها