انتقاد مقام افغانی از مداخله امریکایی ها در امور افغانستان

جام جم آنلاین - یک0 از مشاوران حاکم سابق افغانستان ، ظاهرخان گفت : ما نباید در برابر مداخله آمریکا بی تفاوت باشیم.
کد خبر: ۲۱۰۷۵
آنها حق مداخله در امور داخل0 ما را ندارند.
وظیفه آمریکای0ها در افغانستان سرکوب نیروها0 القاعده و طالبان است نه مداخله در ساختار نظام سیاس0 ما.
این مقام با انتقاد از رویه مداخله جویانه آمریکا در افغانستان گفت : ما و ملت ، دیگر تحمل مداخله خارج0ها و آمریکای0ها را نداریم.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها