شبکه آموزش

روابط عمومی: 88781737
کد خبر: ۱۶۵۲۱۷

کانال مهارت‌

40/9همگام با آموزش خیاطی   قسمت 18

05/10 آموزش آشپزی‌

30/10 فرصت دوم نهضت سوادآموزی  قسمت 50 (تکرار)

00/11 تعمیر اتومبیل‌های سواری  قسمت 15 (تکرار)

35/11 خود اشتغالی (نقاشی روی شیشه‌ها)  قسمت 41

00/12 دریا دریا مروارید

کانال دانشجو

30/12 دروس دانشگاه جامع علمی  کاربردی (پودمان حقوق خانواده)  قسمت 18

30/13 دروس دانشگاه جامع علمی  کاربردی (پودمان کاربری کامپیوتر)  قسمت 36

10/14 امداد و کمک‌های اولیه  قسمت 35

40/14 بانک اطلاعات علمی ‌ قسمت 31

00/15 مستند نور تمدن  قسمت 22

30/15 آموزش نرم‌افزارFlash   قسمت 10

کانال رشد

00/16 زنگ دانش  قسمت 55

00/17 گل آموز  قسمت 177

45/17 دروس مقطع راهنمایی (حرفه و فن سال دوم)

15/18 فرصت برابر (زنده)

00/19 چگونه یاد بگیریم؟ زیست‌شناسی  قسمت 13

30/19 مسابقه دانستنی‌‌ها (زنده)

کانال مهارت‌

30/20 کارگاه‌های آموزشی‌

00/21 مستند پلنگ  قسمت 1

00/22 تعمیر اتومبیل‌های سواری  ‌ قسمت 16

25/22 خوداشتغالی (نقاشی روی شیشه)  قسمت 42

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها