jamejamonline
دانش عمومی کد خبر: ۱۵۴۰۶۵ ۰۶ آذر ۱۳۸۶  |  ۱۹:۳۰

استرس فیزیکی یا روانی شدید میتواند موجب آسیب ناگهانی آئورت، بزرگترین سرخرگ بدن شود. این صدمه ناگهانی که به صورت پارگی رگ نمودار میشود ، احتمالا بر اثر افزایش سریع و ناگهانی فشارخون صورت میگیرد.


به گزارش رویترز ، محققان می گویند فشارخون بالا و اتساع و گشاد شدن سرخرگها با پارگی ناگهانی آنها ارتباط دارد.
پارگی آئورت وضعیت خطرناکی است که طی آن ، خونریزی در داخل و دیواره آئورت رخ میدهد.
سابقه ژنتیک فرد نیز در آسیبپذیری و حساسیت اولیه او به این آسیب آئورت موثر است.
با گذشت زمان، آنزیمها بهکندی دیواره آئورت را تجزیه میکنند و این یکی از دلایل اتساع آئورت است. این فاکتورها زمینه را برای تحریک پارگی رگ بر اثر عوامل استرسزای فیزیکی یا روانی فراهم میسازند.

جام جم آنلاین
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل: