تصویب قطعنامه آژانس درباره خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای

آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز گذشته قطعنامه غیرالزامآوری را تصویب کرد که خواستار تشکیل خاورمیانه عاری از تسلیحات هستهای شده است.
کد خبر: ۱۴۶۵۲۵

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، تصویب این قطعنامه در شرایطی است که اسرائیل و آمریکا به آن رای منفی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن رای ممتنع دادند. بنا بر این گزارش، رئیس کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد این قطعنامه غیرالزامآور که با حمایت مصر ارایه شد با 53 رای مثبت در برابر دو رای منفی و 47 رای ممتنع تصویب شد.
در این قطعنامه آمده است: «همه کشورهای منطقه باید تا زمان تشکیل منطقه عاری از تسلیحاته هستهای از توسعه، تولید، آزمایش و دستیابی به سلاح هستهای و یا مستقر کردن آن در خاکشان و یا استقرار در خاک خود به طوری که تحت کنترل خودشان باشد، خودداری کنند.»
در این قطعنامه همچنین از همه کشورهای هستهای و همه کشورهای غیر هستهای خواسته شده به تشکیل این منطقه کمک کنند.
معمولا9 رسم بر این است که قطعنامههای آژانس با اتفاق آرا تصویب میشود اما مباحث مربوط به خاورمیانه در کنفرانس امسال حساسیت فراوانی برانگیخت.
کنفرانس مذکور همچنین سیاستهای کلی هستهای را برای 144 کشور عضو آژانس تدوین میکند. اما شورای حکام آژانس که متشکل از 35 عضو است درباره چگونگی اجرای این سیاستها تصمیمگیری میکند.
رژیم صهیونیستی با در اختیار داشتن بیش از 200 کلاهک هستهای سیاست ابهام هستهای را در پیش گرفته و وجود زرادخانه هستهای خود را نه تصویب میکند و نه انکار. اما کشورهای عربی با تاکید بر این که اسرائیل چنین تسلیحاتی دارد این رژیم را برای صلح و امنیت جهانی و منطقه خطرناک توصیف میکنند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها