اجرای سیاست های اصل 44 فرصتی بی نظیر برای سرمایه گذاران خارجی است

فارس: سفیر کشورمان در آلمان در جریان برگزاری نشست اتاق بازرگانی ایالت هسن در شهر کاسل آلمان گفت: اجرای سیاستهای اصل 44 فرصتی بینظیر برای سرمایهگذاران خارجی است.
کد خبر: ۱۴۶۳۸۶

محمدمهدی آخوندزاده طی برگزاری نشست اتاق بازرگانی ایالت هسن آلمان که با حضور نمایندگان دولت محلی، اعضای پارلمانی، صاحبان صنایع و جامعه تجاری این ایالت برگزار شده بود، از ایران به عنوان امنترین کشور منطقه برای سرمایهگذاری خارجی یاد کرد و با برشمردن مزیتهای سرمایهگذاری در کشورمان، تسهیلات ارایه شده از سوی دولت در این زمینه را برشمرد.
وی همچنین با ذکر مسئولیتپذیری ایران در عرصه بینالمللی، سیاستهای جاری در زمینه نفی سلطه، حفظ و استمرار مناسبات دوستانه با همسایگان و داشتن روابط مسالمتآمیز با کشورهای جهان را از ویژگیهای سیاست خارجی ایران برشمرد.
سفیر کشورمان در این نشست ضمن اشاره به تحولات جاری در عرصه اقتصاد بینالملل و ظهور قدرتهای جدید اقتصادی در جهان، روند خصوصیسازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در ایران را مورد اشاره قرار داد و به تصویب کلیات لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد.
آخوندزاده از این لایحه به عنوان تحولی عظیم در فراهم آوردن زمینه مناسب برای ایفای نقش بخش خصوصی ایران در عرصههای مختلف اقتصادی و صنعتی یاد کرد و آن را فرصتی بینظیر برای سرمایهگذاری خارجی نامید.
وی تاکید کرد: اگر چه ایران این روند را با تاخیر نسبت به سایر قدرتهای اقتصادی جهان آغاز کرده ولی عزم مسئولین نظام برای اجرایی نمودن آن جدی است.
دیگر سخنران این نشست اشتاینباخ، رئیس موسسه مطالعات خاورمیانه هامبورگ بود که طی سخنانی، خاورمیانه و نقش این منطقه در تامین بخش قابل ملاحظهای از انرژی مصرفی دنیای غرب و جهان صنعتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
وی بخشی از سخنان خود را به بررسی اهمیت ایران و علاقه بخشهای خصوصی ایران و آلمان به حفظ و توسعه روابط اختصاص داد و تاکید نمود: با وجود فراز و نشیبها در مناسبات، این روابط منحصر به روابط صرف تجاری نشده و ایران به عنوان قدرت تاثیرگذار منطقه مطرح میباشد.
سخنران پایانی نشست، براون، رئیس کل اتحادیه اتاقهای بازرگانی آلمان بود که در سخنان کوتاه خود ضمن یادآوری اهمیت خاورمیانه برای آلمان به تشریح تاثیر تنشهای منطقهای و نوسانات مناسبات اقتصادی میان دو طرف پرداخت.
گفتنی است، طی دو هفته آتی سلسله نشستهایی در شهرهای ایالت هسن برگزار خواهد شد که طی آن راههای توسعه مناسبات تجاری با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها