قیمتهای نفت خام روز دوشنبه 17 سپتامبر در بازارهای نفتی لندن و نیویورک پس از یک کاهش اولیه در جریان آغاز معاملات روز بار دیگر افزایش یافتند که البته این افزایش اندک بوده است.
کد خبر: ۱۴۶۱۳۱

بازار نفت در انتظار جلسه فدرال رزرو امریکا، بانک مرکزی این کشور در ارتباط با بحران بازارهای وام است که میتواند روی قیمتهای نفت خام تاثیر بگذارد.
در عین حال ، تنشهای جدید میان تهران و پاریس در مورد پرونده هستهای ایران عامل دیگری برای افزایش قیمتهای نفت خام است. با این حال ، باید انتظار نوسانات را در بازارهای نفتی داشت.

به گزارش خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه در ساعت 15 و 10 دقیقه به وقت گرینویچ در بازار نفتی لندن که معاملات منحصرا به شیوه الکترونیک انجام میشوند، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه نوامبر با 22 سنت افزایش 76 دلار و 22 سنت بود.
قراردادهای تحویل نفت برنت در ماه اکتبر خاتمه یافتهاند. در بازار نفت نیویورک در ساعت 15 و 10 دقیقه به وقت گرینویچ در جریان معاملات رسمی حضوری قیمت هر بشکه نفت خام سبک و شیرین پایه تگزاس برای تحویل در ماه اکتبر با 47 سنت افزایش به 79 دلار و 57 سنت رسید.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها