آقازاده: برخی کشورها سیاست حذف را در فعالیت های هسته ای ایران دنبال می کنند

ایرنا: رضا آقازاده رییس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه گفت: برخی از کشورها سیاست حذف و محرومیت را درباره فعالیتهای هستهای ایران دنبال می کنند.
کد خبر: ۱۴۶۱۰۴

وی در جریان سخنرانی خود در پنجاه و یکمین نشست مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین افزود: این در حالی است که وانمود میشود که این اقدام برای رفع ابهام از ماهیت برنامههای هستهای ایران انجام می شود.
وی در این نشست که با حضور نمایندگان عضو آژانس برگزار شد یادآوری کرد که برخی از کشورهای غربی در مقابل نهایت اعتماد و حسن نیت ما از مسیر فنی و تخصصی آژانس خارج شده و به مسیر غیر قانونی، غیر منطقی و قریبکارانه گام نهادند.

کارشکنی غرب در بحث هستهای
جنبه مخاصمه جویانه دارد

رضا آقازاده رییس سازمان انرژی اتمی ایران با اشارهبه سوابق کارشکنی های کشورهای غربی در طول سه دهه گذشته درباره فعالیتهای هستهای ایران افزود: روند این کارشکنیها در حال حاضر نیز بر همگان آشکار کرده است که این رویکرد جنبه خصمانه دارد.
وی با تاکید بر بهانه جوییها در این زمینه گفت: هدف از بهانه تعلیق فعالیتهای هستهای ایران در واقع توقف این فعالیتها و جلوگیری از پیوستن کشورهای مستقل به کاروان پرشتاب دیگر صاحبان این فناوری نوین بود.
وی با اشاره به حسن نیت ایران و تلاش برای بازگرداندن موضوع هستهای به مسیر اصلی گفت: همسو با خواست جامعه بینالملل و آژانس در حالی رفع برخی از ابهامات در دستور کار ایران قرار گرفته است که متاسفانه به جای حمایت همه جانبه از این نهاد، شاهد حملات غیر منطقی و مقابله جویانه یک کشور با آن هستیم.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران خطاب به نمایندگان کشورهای غربی در این نشست گفت: شما همواره راه تقابل را به جای حرکت در راه همدلی و تفاهم با ملت بزرگ ایران برگزیده اید.
وی با تاکید بر اینکه غرب در برهههای مختلف با ملتی با چندین هزارسال سابقه تمدن تعامل منطقی نداشته است، افزود: ملت ایران رفتار تبعیض آمیز، نابرابر و عملکرد برخی کشورهای غربی را در حافظه خود ثبت میکند.

فعالیت هستهای بخشی از هویت ملی ایرانیان است

رضا آقازاده رییس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه با اشاره به تلاش های دانشمندان ایرانی در فعالیتهای هستهای گفت: ملت ایران بر آن است که به تنهایی در این راه پرافتخار گام بردارد و امیدوار است که برخی از این کشورها از گذشته درس عبرت گرفته و مسیر همکاری را انتخاب کنند.
آقازاده همچنین گفت: اگر این مهم تحقق یابد شرایط به گونه دیگری رقم خواهد خورد و از بروز کشمکش در عرصه بینالمللی جلوگیری میشود.
وی با تاکید بر اینکه جز تعامل منطقی، صادقانه و خردمندانه با جمهوری اسلامی ایران راه دیگری وجود ندارد، افزود: حرکت در این مسیر به بخشی از هویت ملی ایرانیان تبدیل شده است و هیچ دولتی نیز نمیتواند مانعی در این راه باشد.
وی در ادامه سخنان خود در جمع عضو آژانس تاکید کرد که ملت ایران به حرکت خود در این راه ادامه میدهد و از پذیرفتن هزینههای آن نیز ترس و واهمهای ندارد، بنابر این تهدیدات مرتبط با آن صرفا دلیلی بر ناتوانی بدخواهان ایران زمین تعبیر میکند.
آقازاده همچنین با اشاره به اینکه ایران در پی ایجاد صلح و ثبات پایدار در منطقه و جهان است، افزود: ایران در فعالیتهای هستهای همواره به صورت شفاف، قانونمند و مسوولیت پذیر عمل کرده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه انرژی هستهای بخشی از نیاز کشور به انرژی را تامین خواهد کرد، گفت: از این فناوری در جهت رشد و پیشرفت ایران بهره برداری خواهد شد.
وی در خاتمه با یادآوری عزم ایران برای حرکت در مسیر مذاکره و تعامل بلندمدت گفت: بهتر است طرفهای مقابل نیز این مسیر عاقلانه و منطقی را برای دستیابی به توافقی جامع دنبال کنند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها