از جمله موارد بسیار مهم در توفیق و یا شکست طرحها و برنامه های ملی ، توجه به افکار عمومی و بررسی جهاتی است که در تفسیر و توجیه آن موثر و ضروری است.
کد خبر: ۱۴۴۹۹۲

فلسفه این امر هم از آنجاست که چنانچه افکار عمومی نسبت به دلایل و چرایی های مساله ای توجیه نباشد، حداقل برای توفیق آن برنامه ها همکاری نمی کند و بخصوص اگر احساس کند در عملیاتی شدن یک مقوله مهم کسانی یا نهادهایی هستند که از امتیازاتی برخوردارند و نسبت به چرایی آن امتیازات اطلاع لازم را نداشته باشند و یا شرایط به گونه ای باشد که موضوعیت آن موارد اصولا قابل توجیه نباشد، قطعا در توفیق موضوع مورد اجرا مشکلاتی را هم به وجود می آورد.
از این رو بر مسوولان مربوط به موضوع سهمیه بندی بنزین فرض است که نسبت به تنویر افکار و توضیح به افکار عمومی درخصوص بنزین خودروهای عمومی دولتی و حکومتی اقدام عاجل به عمل آورند. در این ارتباط اشاره به نکات ذیل ضروری است:
1- توضیح این معنی که مسوولان و دست اندرکاران حکومت در دستگاه های حکومتی و قوای سه گانه برای انجام وظایف قانونی خودشان نیازمند ملزوماتی از جمله خودرو هستند که عمدتا با بنزین کار می کند، شاید بلاموضوع به نظر برسد؛ لیکن لازم است انجام شود. در این ارتباط تفاوت بین وقتی که مسوولان و کارگزاران حکومتی برای استفاده از خودرو جهت رفت و آمد شخصی خود اقدام می کنند با وقتی که در ایفای تعهدات و رسالت ها و وظایف قانونی خویش ناچارند از وسیله نقلیه استفاده کنند، باید روشنگری شود تا خدای ناکرده ذهنیت کسانی از سر غفلت و یا ناآگاهی به ماهیت امور حکومت گرفتار سوئبرداشت های نادرست نشود و اخلاق و منش انسانی مردم در قضاوت راجع به موضوعات مبهم خدشه دار نگردد. زیرا ما فکر می کنیم چنانچه برای افکار عمومی توضیح داده شود که با استفاده از بنزین و خودرویی که بنزین را مصرف می کند کارهایی در ارتباط و در جهت خدمت به عموم صورت می گیرد، نه تنها ذهنیتی منفی نسبت به سهمیه خودروهایی که کار حکومتی می کنند نخواهند داشت که وجود آن را ضروری و لازم هم خواهند یافت.
2- مسوولان دولتی نباید به این دلیل که خودروهای حکومتی باید سهمیه هایی داشته باشند از دقت و کنکاش در تعداد خودرو و میزان مصرف آنها و مسائل دیگری که مربوط به سوئاستفاده احتمالی از خودروی دولتی یا حکومتی می شود، غفلت کنند. به عبارت دیگر، باید توضیح داده شود که چند دستگاه خودروی حکومتی که با آنها کار عمومی مردم در قوای سه گانه و نیروهای نظامی ، انتظامی و... سر و سامان پیدا می کند وجود دارد و آیا همه این خودروها روبراه هستند و یا به عنوان مثال به قول مسوولان دیوان محاسبات دهها هزار خودروی فرسوده دولتی وجود دارد که بدون این که در کار خدمت رسانی باشند، دارای سهمیه بنزین هستند؛ و یا باید نحوه مواجهه با کسانی که احتمالا با خودروی دولتی کار شخصی و یا خدای ناکرده خانوادگی خود را تمشیت می کنند، اطلاع رسانی شود تا مردم جامعه در ارزیابی های خود بین ضرورت انجام کار عمومی با خودروی حکومتی و عدم استفاده از خودروی حکومتی برای کار شخصی به اشتباه نیفتند و در حالی که دومی را محکوم می کنند، اولی را ضروری و لازم دانسته و مورد حمایت قرار دهند.
3- ضرورت دارد اطلاع رسانی شود که خودروهای دولتی از کدام سهمیه بنزین استفاده می کنند و چرا قیمت مصرفی بنزین آنها همانند خودروهای شخصی و عمومی یکصد تومان است. آنچه در قانون بودجه سال 1386 مورد تذکر واقع شده ، آن است که خودروهای دستگاه های اجرایی کشور نباید از بنزین سهمیه ای استفاده کنند و قیمت بنزین مصرفی آنها هم باید تعیین شود. به نظر ما دولت باید بنزین را برای خودروهای خودش با قیمت بسیار بالاتری محاسبه کند تا این افزایش قیمت در کاهش مصرف خودروها موثر واقع شود و بودجه دستگاه از این حیث تحت فشار قرار گیرد. نباید چنین باشد که دستگاه های دولتی فکر کنند سهمیه روزی 10 لیتر را به ازای هر خودرو می گیرند و قیمت آن یکصد تومان برای هر لیتر است. این سیاست باید عوض شود و آنها بدانند که اگر به دلایل ضروری و انجام امور عمومی حکومت ، از بنزین بیشتری استفاده می کنند؛ ولی پول بیشتری هم باید از بودجه خود بپردازند. این مقوله خود به کاهش مصرف آنها کمک می کند و قضاوت عمومی را درباره دولتی ها سازماندهی و اصلاح می نماید. مقوله ای که در نهایت به مساعدت در توفیق طرح عظیم کاهش مصرف بنزین به میزان 20 میلیون لیتر در روز می انجامد.


حسن سبحانی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها