: دولتها با بارز ساختن عزم و اراده خویش همواره بهتر توانسته اند هدایتگر جامعه در مسیر برنامه ای درست باشند تا با استفاده از ابزارهای فیزیکی قدرت.
کد خبر: ۱۴۴۶۵۷

به دیگر سخن براساس تجربه ایجاد فضای منتقل کننده این احساس که هیچکس نمی تواند از قانون تخطی کند، بیش از تلاش برای برخورد با متخلفین و قانون شکنان کارکرد داشته است.
هر دولتی که با رای اکثریت ، قدرت اجرایی کشور را به دست می گیرد، اکثریت آحاد جامعه مترصد می ماند تا خود را با یک اراده جمعی برای تقویت هنجارها و مقابله با ناهنجارها همراه سازد. البته شور و شوق انتخابات و شعارها و وعده های نامزدهای مختلف برای برداشتن گامهای تندتر اصلاحی ، در شکل گیری این فضا بی تاثیر نیست.
اگر گیرنده های دقیق جامعه چنین دریافت دارد که دولت بر تحقق امری خیرخواهانه مصمم است ، نه تنها مقاومت ها حتی از سوی نیروهای کج رفتار به حداقل می رسد، بلکه مردم خود را برای تغییر رفتار براساس برنامه های امیدوارکننده آماده می سازند.
زمانی که دولت نهم پا در میدان دشوار اصلاح مصرف سوخت گذاشت و تصمیم بسیار ارزشمندی برای ساماندهی مصرف انرژی گرفت با اقبال مردم مواجه شد.
قشرهای وسیعی از جامعه بتدریج خود را برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی آماده ساختند و پیشرفت بسیار چشمگیری در این زمینه کسب شد (براساس شاخص کاهش شدید ترافیک). باید پذیرفت که تغییر رفتار مصرف امر ساده ای نیست اما مردم با ایمان به صحت این تصمیم ، سختی این تغییر را به جان خریدند تا گامی بلند برداشته شود. در این میان یکباره این احساس منتقل شد که عواملی می تواند این برنامه ریزی را برهم زنند.
بحث اعطای یکصد لیتر بنزین به همه دارندگان اتومبیل های شخصی بعد از بحثهای متعدد رسانه ای که مشخص شد هیچگونه پشتوانه برنامه ای ندارند ناگهان این پیام غلط را به جامعه منتقل کرد که اراده دولت در این زمینه چندان هم از استحکام لازم برخوردار نیست.
این تصور اکنون قدرت گرفته است که چه بسا مردان یکصد لیتری دیگری در دولت پیدا شوند که بدون هیچ گونه توجیه منطقی بتدریج بر سهمیه ها بیفزایند، بنابراین از چه رو باید سختی اصلاح رفتار را به جان خرید؛ متاسفانه این مشکل صرفا مربوط به امروز نیست. دولتهای گذشته نیز از مردان یکصدلیتری خود ضربه ها خورده اند. اعتبار دولتها به کنترل این افراد است.
بقیه در صفحه آخر در گذشته زمانی مردم از دولتها مایوس شدند که به این جمع بندی نائل آمدند که مردان یکصد لیتری مانع از تحقق اراده جمعی اند و دولت نمی تواند مردان سنگین وزن خود را مهار کند. این مساله در مورد سایر بخشها نیز صدق می کند. ازجمله ویژگی های بارز دولت نهم عزم جدی آن در مبارزه با مفاسد است.
مورد پیگرد قرار دادن همسر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، نشانه بارزی بر این امر به حساب می آید. اما اگر این مبارزه شامل موارد دیگر نشود، باور لازم در این زمینه شکل نخواهد گرفت. گرچه امروز به دلیل تقابل های جدی که دولت نهم در امر دفاع از حقوق حقه مردم در عرصه بین الملل با دولت سلطه طلب امریکا دارد، عناصر رسانه ای کمتر به واکاوی ضعفهای مردان یکصد لیتری می پردازند، اما نباید رئیس محترم دولت از این مساله غفلت کند که آنچه امروز در حوزه اجرایی صورت می گیرد ، پنهان نخواهد ماند. به طور کلی باید گفت دولت موفق دولتی خواهد بود که قبل از دیگران بتواند مردان یکصد لیتری خود را مهار کند.


عباس سلیمی نمین
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها