مهر: دبیر سندیکای صنعت برق ایران از امضای تفاهم نامهای میان سندیکای صنعت برق ایران و کره خبر داد و گفت: این تفاهم نامه بر روی کار مشترک در کشورهای ثالث پی ریزی شده است.
کد خبر: ۱۴۴۶۳۲

حمیدرضا صالحی با اشاره به امضای موافقت نامه میان سندیکای صنعت برق ایران و کره گفت: در راستای ارتباطاتی که سندیکای برق ایران با سندیکاهای خاورمیانه و آسیا دارد، دعوتی از سندیکای برق کره برای امضای موافقتنامه میان دو طرف صورت گرفت تا بتوان از تجربیات کره ای ها برای پروژه های ایرانی بهره گرفت. ضمن اینکه طرف مقابل نیز از شرکت های قوی ایران در عرصه برق استفاده کنند.
صالحی تصریح کرد: هدف این نیست که کره ای ها ایران را به عنوان یک بازار برای پیاده سازی تکنولوژی های جدید صنعت برق بشناسند؛ چراکه در ایران شرکت های قوی در صنعت برق کم نیستند بلکه هدف این است که همکاری دوجانبه شکل گرفته و دو کشور به صورت جوینت، پروژه هایی را در کشورهای ثالث به اجرا در آورند.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران گفت: در حال حاضر سندیکای صنعت برق ایران روابط مطلوبی با سایر سندیکاهای دنیا نظیر ژاپن، چین، استرالیا و فدراسیون سندیکاهای صنعت برق آسیا و استرالیا(فائما) دارد که البته به فائما نیز درخواست عضویت خود را ارائه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: رئیس سندیکای صنعت برق کره، رئیس دوره ای فائما نیز هست و در فرصت حوضر وی در ایران موافقت عضویت ایران در فائما را نیز اخذ خواهیم کرد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها