متکی از سفر رهبر کره شمالی به ایران استقبال کرد

ایرنا: منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با پاک اوئی چون وزیر امور خارجه جمهوری دمکراتیک خلق کره (کره شمالی) ، از سفر کیم جونگ ایل رهبر این کشور به ایران استقبال کرد.
کد خبر: ۱۴۴۵۹۶

وزیر امور خارجه کره شمالی که برای شرکت در اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی وزیران جنبش عدم تعهد به تهران سفر کرده است امروز (چهارشنبه) با متکی دیدار و گفتوگو کرد.
متکی در این دیدار با قدردانی از حضور کره شمالیدر اجلاس تهران از این کشور بعنوان دوست سنتی جمهوری اسلامی ایران نام برد.
وی با اشاره به تلاشهای انجام شده برای گسترش روابط فی مابین از سفر "کیم جونگ ایل" رهبر کره شمالی به ایران استقبال کرد.
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه" زمینههای خوبی برای همکاری بین دو کشور دربخش اقتصادیو تجارت وجود دارد"، فعالیتدر زمینه صنعت خودروسازی، معدن ، ساخت مسکن ، همکاریهای علمی وتحقیقاتی و ارایه خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژههای مختلف در دو کشور را عملی دانست.
متکی همچنین بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای همکاری گسترده با کره شمالی در این زمینهها تاکید کرد.
وی افزود : چشمانداز روشنی در روابط دو کشور وجود دارد که باید از آن در جهت منافع مردم ایران و کره شمالی بهرهبرداری کرد.
پاک اوئی چون وزیر امور خارجه کره شمالی نیز در این دیدار با قدردانی از میهمان نوازی ایرانیان و اظهار خشنودیاز برگزاری موفقیتآمیز اجلاس حقوق بشر و تنوع فرهنگی در تهران و جایگاه برجستهایران در جنبش عدم تعهد اظهار امیدواری کرد: سفر هیات کره شمالی به جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز گسترش هر چه بیشتر روابط فیمابین شود.
وی با بیان اینکه مقامات کرهشمالی احترام خاصی برای ایرانقایل هستند، تصریح کرد: ما روابط با ایران را در اولویت قرار دادهایم و در راه پیشرفت آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وزیر امور خارجه کره شمالی همچنین با اعلام استقبال از تبادل هیاتهای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ورزشی بین دو کشور ، از منوچهر متکی برای سفر به کره شمالی دعوت کرد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها