استاندار کرمان ضمن تبیین سیاست‌های توسعه استان اظهار داشت:آمار و ارزیابی اطلاعات،پایه و اساس برنامه‌ریزی توسه استان است که بخش عظیمی از این مهم در حوزه کاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۷۳

به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛محمدمهدی فداکاردرجلسه گرامیدا شت هفته آمار و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به نقش و جایگاه مهم آمار در برنامه‌ریزی استان گفت:به لحاظ داده های آماری و تحلیل آنها،سازمان برنامه ریزی می‌تواندابزار مناسبی برای انجام فعالیت های راهبردی به صورت کارشناسی در اختیار مسئولین استان قرار دهد.
 
وی بااشاره به اینکه سازمان برنامه ریزی نقش حاکمیتی بر این استان داردوتنظیم‌گر همه برنامه ها است،خاطرنشان کرد:نقش این سازمان، جمع بندی همه برنامه‌ریزی‌های سازمان ها بر اساس آمار و اطلاعات دقیق و ارائه یک سند به عنوان برنامه توسعه یا برنامه بودجه استان برای سال آینده است. 

استاندار کرمان اثر واقعیت‌های اجتماعی بر دستگاه ها را غیرقابل انکاردانست وافزود:عملکرد دستگاه ها لزوماًواقعیتهای بیرونی نیست ،بلکه عملکرد مدیران وظرفیتهای داخلی آن دستگاه نیز باعث برجسته تر کردن آن سازمان و یا برعکس می شود،بنابراین ارزیابی درست از برنامه و اجرای آن مهم است.
 
فداکار،ارتباط با بدنه تخصصی یک دستگاه در حوزه‌های مختلف زیربنایی رایک ضرورت دانست واظهار داشت:اگرظرفیت های دستگاه را بشناسیم و بر اساس آن بودجه تعیین کنیم،کارها سریعتر انجام خواهد شد،لذابایدجرات تصمیم گیری به نفع دستگاه را داشته باشیم ،به بهانه نداشتن بودجه،کار را رها نکنیم و با ادبیات ارزیابی و آنچه که اتفاق افتاده و در برنامه بوده سخن بگوییم.
 
فداکار،بحث آب در برنامه هفتم را یک الزام وضرورتی برای استان دانست وافزود:ضرورت امکان ناپذیر توسعه استانی ما صنعت است، تمام زندگی مردم از معدن است،لذا باید احکامی برای فعال سازی معادن و یا آزادسازی پهنه ها داشته باشیم و با توجه به ظرفیتهای استان تلاش کنیم احکامی متناسب با نیازهای استان در برنامه بیاوریم در حوزه های تخصصی مکاتبه کنیم. 

استاندارکرمان،توسعه انسانی رامهم‌ترین بحث در برنامه هفتم توسعه دانست و گفت:توسعه انسانی لزوماً مدرک نیست،بلکه یک امر ذهنی بوده که با توسعه ذهن مصادیق و رفتارهای بعد از آن اتفاق می‌افتد. 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان اینکه از اهداف برنامه توسعه کشور عقب هستیم و به همین منظور آسیب شناسی تعیین اهداف برنامه انجام شده است،ادامه داد:برنامه هفتم توسعه تاکید و توجه بر اجرای سند آمایش سرزمینی دارد.

جعفر رودری،با اشاره به اینکه حلقه گردشگری کرمان به استانهای دیگر متصل شده است،بیان کرد:در این راستا می‌طلبد برنامه هفتم در حوزه گردشگری متناسب با این حلقه تهیه شود.

وی با بیان اینکه کمبود آب در استان کرمان یک بحران جدی است و برنامه ریزی برای استان باید با این شرایط انجام شود،گفت:بهره وری در بخش کشاورزی باید افزایش پیدا کند و ما چاره ای نداریم که از منابع آبی استان حفاظت کنیم.

رودری،با بیان اینکه مجموع کشاورزی استان کرمان سنتی است،ادامه داد:درراستای افزایش بهره‌وری بایددراستان کرمان به سمت تکنولو ژی‌های روز در بخش کشاورزی برویم.

رودری،با اشاره به اینکه هزار و 444 پیمانکار در استان کرمان احراز صلاحیت شده‌اند،گفت:در سال جاری برای157 شرکت پیمانکاری و 8 شرکت مشاور گواهینامه صلاحیت صادر شده است.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها