نوانما برگزیده های نوا کد خبر: ۱۱۷۷۵۰۶   ۲۹ آبان ۱۳۹۷  |  ۱۷:۳۰

روزبه نعمت اللهی

مست و دیوانه

من مست و تو دیوانه مارا که برد خانه؟!
۱۰۰بار تورا گفتم کم خور ۲-۳ پیمانه
من مست و تو دیوانه مارا که برد خانه؟!
۱۰۰بار تورا گفتم کم خور ۲-۳ پیمانه
در شهر یک کس را هشیار نمی بینم
هریک بدتر از دیگر
شوریده و دیوانه
جانا به خرامان تا تا لذت جانبینی
جان را چه خوشی باشد این صحبت جانانه
جان را چه خوشی باشد این صحبت جانانه
من مست و تو دیوانه.مارا که برد خانه؟!
۱۰۰بار تورا گفتم کم خور ۲-۳ پیمانه
من مست و تو دیوانه مارا که برد خانه؟!
۱۰۰بار تورا گفتم کم خور ۲-۳ پیمانه
۱۰۰بار تورا گفتم
هر گوشه یکیمستی دستی زده بر دستی
وان ساقی سرمستی
با ساقر شاهانه
ای لولی بر بد زن! تو مست تری یا من؟!
ای پیشت چه تو مستی افسون من افسانه!
من مست و تو دیوانه.مارا که برد خانه؟!
۱۰۰بار تورا گفتم کم خور ۲-۳ پیمانه
من مست و تو دیوانه مارا که برد خانه؟!
۱۰۰بار تورا گفتم کم خور ۲-۳ پیمانه
۱۰۰بار تورا گفتم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل: