مقطع حساس‌کنونی

حکایت واقعی ادیسون و مادرش

توماس ادیسون مخترع مشهور هزارتا اختراع، یک ‌روز وقتی می‌خواست از مدرسه به خانه برگردد، مدیر مدرسه‌شان را دید که با پاکتی در دست به او نزدیک می‌شود. مدیر وقتی به او رسید پاکت را به او داد و گفت: این نامه را تحویل مادرت بده و بگو فقط خودش بخواند. ادیسون وقتی به خانه رسید نامه را به مادرش داد و گفت این نامه را مدیر مدرسه‌مان داده است تا به تو بدهم. مادر ادیسون وقتی نامه را باز کرد و خواند، به گریه افتاد. ادیسون پرسید: چی نوشته بود ننه؟
کد خبر: ۱۱۶۲۴۶۹

مادر در حالیکه اشکش را با گوشه ماکسیاش پاک میکرد، نامه را برای او خواند: «مامان ادیسون، فرزند شما یکی از نوابغ قرن است و این مدرسه برای او کوچک است. آموزش او را خودتان بهعهده بگیرید.»

مادر ادیسون از آنروز به بعد خود عهدهدار آموزش ادیسون شد و او را طوری آموزش داد که واقعا یکی از نوابغ قرن شد. سالها گذشت و مادر ادیسون دار فانی را وداع کرد. پس از مراسم چهلم، وقتی ادیسون مشغول جمعآوری وسایل مادر بود، در کشو پایینی چشمش به پاکت نامه مدیر مدرسه افتاد. پاکت را باز کرد و دید در نامه چنین نوشته است: «مامان ادیسون، فرزند شما واقعا کودن است، از فردا مدرسه نیاید.» و خاموش شد.

پینوشت: بلی، ادیسون از نظر نظام آموزشی یک کودک کودن بود، اما تحت آموزش مادرانه، واقعا یکی از نوابغ قرن شد. آن مدرسه نیز هماکنون از معروفترین مجمتعهای آموزشی غیرانتفاعی در پنسیلوانیاست و شعبههای متعددی نیز در اوهایو، تگزاس، رادرفورد، زعفرانیه و بنجامین باتن دارد.

امید مهدینژاد

طنزنویس

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها