جام‌جم از بلاتکلیفی کارگران و کارفرمایان برای تعیین حقوق و دستمزد سال 97 گزارش می‌دهد

دستمزد در برزخ

حدود دو هفته پیش جلسه شورای‌عالی دستمزد به دلیل اعتراض جامعه کارگری و کارفرمایی به بند (ز) تبصره (7) بودجه سال آینده مبنی بر واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، متوقف شد.
کد خبر: ۱۱۲۸۳۸۶

به گزارش جامجم، اعتراض نمایندگان کارفرمایی و کارگری به دخالتهای دولت به بخش حقوق دستمزد تا جایی پیش رفت که جلسه هفته گذشته این شورا که قرار بود به منظور تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود بینتیجه بماند.

اکنون نمایندگان کارگری و کارفرمایی به اقدامات دولت در زمینه تعیین حقوق و دستمزد و کنار زدن این بخش از تامین اجتماعی و شرکت شستا اعتراضاتی دارند. آنها معتقدند با این رویه نمیتوانند به همکاری با دولت ادامه دهند. اما موضوع دیگری که اخیرا پیش آمده بحث استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارتخانه علی ربیعی وضعیت مطلوبی ندارد و در این شرایط مشخص نیست تکلیف حقوق و دستمزد کارگران چه میشود. برخی نمایندگان تشکلها بر این باورند که وزیر فعلی دیگر توانایی و اداره این وزارتخانه را ندارد و برخی دیگر میگویند عملکرد مناسبی داشته و اگر قرار است موضوعات سیاسی مطرح شود بهتر است بعد از تعیین دستمزد کارگران باشد. نظر نمایندگان تشکلها را در ادامه گزارش میخوانید.

زمان مناسبی برای استیضاح نیست

علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در این باره معتقد است استیضاح وزیر کار در بدترین زمان ممکن و در شرایطی صورت میگیرد که این اقدام جز ضربه زدن به منافع کارگران و بازنشستگان بیمهشده هیچ نتیجهای ندارد.

وی در پاسخ به ایسنا که چرا جلسه دستمزد شورایعالی کار برگزار نشد و نمایندگان کارگری در این جلسه شرکت نکردند، اظهار کرد: خودداری نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شرکت در جلسه دستمزد در شرایطی صورت گرفت که وزارت کار از یک طرف به دلیل استیضاح وزیر کار توسط مجلس و از طرف دیگر مطرح شدن موضوع واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه تحت فشار است و مجلس بدترین زمان ممکن را برای این کار انتخاب کرده و لطمه بزرگی به جامعه کارگری و منافع کارگران و بازنشستگان و بیمهشدگان زده است.

وی گفت: در سقوط هواپیماهای قبلی که وزیر کار نقشی نداشت، افراد دیگر استیضاح نشدند ولی چون این حادثه به صندوق بازنشستگی کشوری ربط دارد، به دنبال استیضاح وزیر کار هستند و طوری وانمود میکنند که گویی اولین هواپیمایی است که در ایران سقوط میکند آن هم در شرایطی که هنوز جعبه سیاه هواپیما باز نشده و اطلاعات آن به بیرون درز نکرده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه اگر عدم حضور ما در جلسات دستمزد اهمیتی نداشته باشد، حضورمان هم مهم نخواهد بود، ادامه داد: با توجه به ساختار شورایعالی کار وزن ما در جلسات دستمزد اثرگذار نیست ولی آنچه مسلم است، عافیتطلب نیستیم و درقبال منافع کارگران احساس مسئولیت میکنیم و همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر رد مصوبه واریز منابع درمان تامین اجتماعی پافشاری داریم.

خدایی گفت: وظیفه ما به عنوان نماینده کارگران صرفا تعیین مزد نیست و ما تمام منافع کارگران را در نظر میگیریم.

به گفته این مقام مسئول کارگری، موضوع منابع درمان تامین اجتماعی بر دستمزد کارگران اولویت ندارد و هرکدام در جای خود مهم است ولی نمایندگان کارگران هرگز اعلام نکردهاند در جلسات شرکت نمیکنند بلکه زمانی در جلسات شورایعالی کار حضور مییابند که طرف مقابل نظر مثبت آنها را جلب کند.وی با بیان اینکه اولین بار در تاریخ مذاکرات مزد است که گروه کارگری حاضر به نشستن سرمیز مذاکره با دولت نیست، گفت: شاید عدهای اینطور تصور کنند که چون کارفرمایان هم در اعتراض به واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه با ما همراه شدهاند، بین ما و آنها عقد اخوتی بسته شده است ولی ما نمیتوانیم با این توجیه به کارگران خیانت کنیم و منافع آنها را نادیده بگیریم.

نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه کرسی خالی ما در جلسات دستمزد نشاندهنده مخالفت کارگران با تصویب بند «ز» تبصره 7 بودجه سال 1397 است، گفت: اینطور نیست که نگران دستمزد کارگران نباشیم و متاسفیم که برخی اعتراض مدنی ما را به قهر و آشتی تعبیر میکنند ولی ما تا آخر، پای این موضوع ایستادهایم و روزی در جلسات مزد شرکت میکنیم که به کارگران تضمین دهند حقوق آنها پایمال نمیشود و اطمینان پیدا کنیم که نقش کارگران در سهجانبهگرایی دیده میشود.

لزوم تمرکز بر وضعیت معیشت کارگران

علیاصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بااشاره به انتقاد جامعه کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از استیضاح علی ربیعی در عین حال گفت: در ایام پایان سال که حداقل حقوق کارگران تعیین میشود و مباحث بسیار مهم و حساسی در این باره مطرح است چه لزومی دارد اذهان جامعه کارگری را درگیر چنین استیضاحی میکنند.

وی با اشاره به موعد پرداخت حقوق و عیدی بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان بیمهشدگان متوفی در سازمان تأمین اجتماعی به ایسنا افزود: تأمین اجتماعی در ماه اسفند بیش از 11 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. وصول و پرداخت این مبلغ به معنای انجام گردش مالی بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان است. حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید چنین گردش مالی عظیمی را که با بودجه سالانه چند وزارتخانه برابری میکند مدیریت کند، یا این که با مسأله استیضاح درگیر شود؟! این نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به جدا شدن منابع درمان تأمین اجتماعی با مصوبه مجلس گفت: جامعه کارگری و بازنشستگان و نمایندگان تشکلهای مربوط در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی مسائل تأسفبار بهمن و اسفند 96 را فراموش نخواهند کرد، در این مدت کوتاه منابع درمان کارگران و بازنشستگان را به وزارت بهداشت تقدیم کردند. پرسش بزرگ این است که چرا برخی نمایندگان مجلس به جای ورود به حل مسائل کارگران به بیشتر شدن مشکلات این قشر دامن میزنند؟

تعیین حقوق و دستمزد
در هفته جاری

علی دهقانکیا، فعال کارگری از برگزاری جلسه تعیین حقوق و دستمزد طی هفته جاری خبر داد و به خبرنگار ما گفت: آن طور که آقای مشیریان معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما خبر دادند قرار است بحث حقوق و دستمزد طی روزهای شنبه(امروز) تا دوشنبه (21 اسفند) نهایی و تعیین شود.

وی افزود: هر سال در نیمه اسفند حقوق و دستمزد تعیین میشد اما امسال دولت اقداماتی را انجام داد که باعث نارضایتی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شد. اولین اختلاف بخش کارگری با دولت بر سر تعیین حقوق دستمزد بر اساس هزینه سبد خانوار بود که در بند 2 ماده 41 قانون کار هم آمده اما برای افزایش دستمزد تورم این بخش خیلی مورد استقبال نمایندگان دولت و کارفرمایی قرار نگرفت.

دهقانکیا اضافه کرد: بخش کارگری بر این عقیده است که دولت هر کاری که میخواهد انجام میدهد و بخش کارگری را اصلا به حساب نمیآورد.

علیاکبر عیوضلو، عضو هیاتمدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران به جامجم گفت: دولت به جای کاشت بذر امید در بین مردم بیشتر یاس و ناامیدی را ترویج داده و ادامه اقدامات فعلی باعث نابودی تولید در کشور خواهد شد.

وی افزود: همه مصوباتی که در شورایعالی حقوق و دستمزد به نتیجه میرسد و اعلام میشود خواسته دولت است و این خواسته خود را به دو بخش کارفرمایی و کارگری دیکته میکند. علت شرکت نکردن گروه کارگری در جلسه شورایعالی دستمزد اعتراض به خود دولت است.

عیوضلو با اشاره به این که شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی معروف به شستا متعلق به کارگران بوده اما دولت چوب حراج به آن زده است، تصریح کرد: تا زمانی که سیاستهای ضد کارگری دولت ادامه داشته باشد دیگر در هیچ جلسهای شرکت نخواهیم کرد و کارگران در این وضعیت چیزی برای از دست دادن ندارند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها