دیدار اول

تبصره آمریکایی بر اصل دموکراسی

برخوردهای دوگانه یا به عبارت دیگر،معیارهای دوگانه،عنوان شناخته شده و ثابت شده ای در رفتار غرب و بویژه آمریکایی هاست؛ در عین حال نمونه های جدید و واضح این رفتار نباید از نظر دور نگه داشته و مورد غفلت واقع شوند.
کد خبر: ۶۸۹۱۷۶

یکی از ارزش هایی که آمریکا ظاهرا روی آن تأکید زیاد داشته و دارد و برخی از لشکرکشی های خود به این طرف و آن‌طرف دنیا را بر مبنای گسترش این ارزش توجیه می کند،«دموکراسی» است. کما این‌که بخشی از توجیه آنها برای حضور در منطقه و از جمله عراق، علاوه بر مبارزه با تروریسم،استقرار دموکراسی بود!

در عین حال، نگاه به مجموعه اقدامات آمریکا که همپیمانان غربی او نیز در آن شریک هستند بوضوح ثابت می کند موضوع دموکراسی یا معادل زیبای آن، مردم‌سالاری،هیچ ارزشی نزد دولتمردان و سیاستمداران غربی و آمریکایی ندارد و هر آنچه تضمین کننده منافع آنها باشد حتی دیکتاتوری و استبداد، نه تنها قابل قبول که مورد حمایت قرار می گیرد.

به تحولات سال‌های اخیر در منطقه خاور میانه نگاه کنید!

نظام دیکتاتوری مبارک در مصر مورد حمایت غرب و آمریکا بود و پس از انقلاب ناقص در مصر،مرسی که با رأی مردم بر سرکار آمد، تنها گذاشته شد و مستقیم و غیر‌مستقیم از کودتای السیسی حمایت شد تا مصر دوباره استبداد جدیدی را تجربه کند. در سوریه،با دولت قانونی بشار تحت عنوان نظام غیر مردمی و مستبد آن‌گونه رفتار و از تروریست های تکفیری و جنایاتشان حمایت شد و پس از برگزاری انتخابات و اقبال دوباره مردم به بشار اسد،انتخابات مورد تأیید غربی ها قرا ر نگرفت.

کشورهای حاشیه جنـــــوبی خلیج فارس که بویی از مردم سالاری نبرده اند،جزو متحدان اصلیآمریکا در منطقه به شمار می روند و در کشوری مثل بحرین سال هاست که اکثریت ،زیر ظلم اقلیتی زندگی می گذرانند و مدعیان حمایت دموکراسی کوچک ترین اقدامی در حمایت از اکثریت مردم بحرین نمی​کنند هیچ،حکومت مستبد بحرین را تحت حمایت و پشتیبانی خود دارند.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان مردمی ترین نظام در این منطقه،دائما در معــــــرض حمله و توطئه آمریکا و هم پیمانان غربـی اش است و به بهانه های مختلف، مردمی بودن نظام را نادیده می گذارند،انکار می کنند یا مخدوش جلوه می دهند.

و اینک عراق،میدان دیگری برای آزمون پایبندیآمریکا به دموکراسی است.دولت قانونی مالکی(صرف نظر از اشکالاتی که دارد و نقدهایی که به آن وارد است)که بتازگی یکبار دیگر ازسوی اکثریت مردم عراق مورد تأیید قرار گرفت به دلیل مورد قبول نبودن آمریکایی ها در معرض فتنه داعش قرار داده می شود.

این روزها با نادیده گرفتن انتخاب مردم و برای فشار به دولت مالکی و سست کردن پایه های مشروعیت آن ،دولت وحدت ملی در عراق مطرح می شود.

از نظرآمریکا و غرب،دولت دیکتاتور اما همراه آمریکا بر نظام های مردمی اما ناهماهنگ با منافع آمریکا ترجیح دارد.همین طور حکومت های بظاهر مسلمان اما در خدمت منافع آمریکا بر نظام های غیر مسلمان اما ناهمـــــاهنگ با سیاست هایآمریکایی اولویت دارند.

از نظر دولتمردان آمریکا و غرب،تروریست های وحشی تکفیری بی وطن که هر روز در نقطه ای از دنــــیا شرارت می کنند بــــر مبارزان حزب الله لبنان یا نیروهای بدر در عراق که برای دفـاع از شرف و حیثیت خود مردانه دفـــاع می کنند،ترجیح دارند.

این نمونه ها و ده ها نمونه دیگر،آشکارا این واقعیت را به نمایش می گذارد که دموکراسی یا مبارزه با تروریسم،در نظرآمریکایی ها یک اصل نیست و ارزش واقعی ندارد و با تبصره هایی مورد قبول است از جمله این که «کجا»،«کی»و علیه چه کسانی اجرا شود و منجر به قدرت رسیدن کدام فرد و جریان گردد.

به عبارت دیگر،تنها چیزی که برای غرب وآمریکا اصالت دارد، تامین منافع آنها از هر طریق ممکن است.«منافع نامشروع آمریکا»،تنها و مهم ترین تبصره آمریکا بر هر ارزش دیگر از جمله مردم سالاری است.

مهدی فضائلی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها