jamejamonline
بین الملل عمومی کد خبر: ۴۰۱۶۴   ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۳  |  ۱۹:۳۴

جام جم انلاین : در حال0 که در پایتختها0 کشورها0 تازه به عضویت در آمده اتحادیه اروپا جشن و سرور به اوج خود رسیده است، مردم آلمان به ورود اعضا0 جدید

این اتحادیه با دیدگاهی انتقاد0 م0 نگرند.
در یک نظرخواه0 که اخیرا در این کشور انجام شده ، مشخص شده است که بیش از نیم0 از مردم آلمان اگرچه موافق گسترش اتحادیه اروپا به سو0 شرق این قاره هستند ، اما معتقدند که در دراز مدت ورود این کشورها به اتحادیه اروپا برا0 آلمان0 ها بیشتر خسارت به همراه خواهد داشت تا سود.
به گزارش سایت اینترنتی دوچه وله ، مهم ترین نگران0 مردم آلمان در حال حاضر در این رابطه مسئله بازار کار در کشورشان است.
آیا کارخانه ها0 آلمان0 به خاطر نیرو0 کار ارزان در شرق اروپا ، مراکز تولید خود را به این کشورها منتقل خواهند ساخت؛ آیا کارگران بیکار کشورها0 تازه وارد به آلمان مهاجرت خواهند کرد و بازار کار این کشور را فلج خواهند ساخت؛.
صادرکنندگان آلمان حدس م0 زنند که با گسترش اتحادیه اروپا، بازار کار در آلمان و موقعیت ها0 شغل0 آن به هیچ وجه با بحران روبرو نخواهد شد.
برعکس با گسترش این اتحادیه صدها هزار موقعیت شغل0 در کشور تحکیم م0 شود و تا ده سال دیگر به علت همین گسترش، هزار موقعیت شغل0 جدید در کشور ایجاد م0 شود.
حت0 مصلحت گرایان سیاس0 کشور هم از موقعیت0 ممتاز برا0 بازار کار کشور سخن به میان آورده اند.
در مورد امکان مهاجرت کارگران کشورها0 شرق اروپا به آلمان هم باید گفت که تجربه نشان داده است که چنین مهاجرت های0 در سطح0 کنترل پذیر خواهد ماند ، زیرا تحقیقات در مورد مسئله مهاجرت نشان داده اند که در کشورهای0 که اقتصاد0 پویا داشته باشند و امکان کار برا0 مردم وجود داشته باشد ، علاقه به مهاجرت در میان شهروندان روند0 نزول0 خواهد داشت.
باید در نظر داشت که در گذشته ، با ورود اسپانیا ، پرتقال و یونان به اتحادیه اروپا ، همین نگران0 در میان بسیار0 از شهروندان آلمان0 بوجود آمده بود ، اما همین کشورها به زود0 اقتصادشان سامان یافت و بازگشت مهاجران این کشورها ، که در آلمان زندگ0 م0 کردند ، به کشورها0 شان آغاز گشت.
اما نکته ا0 که باید در این رابطه به آن اشاره کرد و نگران0 آلمان0 ها را در شرایط جدید درک کرد مقایسه زمان0 دو گسترش اتحادیه اروپاست.
در پایان دهه شصت ، اقتصاد آلمان روند0 پویا و شکوفا داشت ، اما اکنون اقتصاد کشور در رکود به سر م0 برد.
در شرایط کنون0 زیاد نیستند آلمان0 های0 که خود را شهروند اتحادیه اروپا بخوانند.
مردم آلمان علاقه ا0 به شرکت در را0 گیر0 ها0 اتحادیه اروپا از خود نشان نم0 دهند.
میزان را0 دهندگان آلمان0 در را0 گیر0 ها0 این اتحادیه خود نشانگر این روند است.
مقامات اتحادیه اروپا به همین جهت است که از سیاستمداران مختلف کشورها0 عضو م0 خواهند تا هر چه بیشتر در میان شهروندانشان به توضیح در مورد اتحادیه اروپا بپردازند ، تا مردم به تدریح این اتحادیه را از آن خود بدانند و برا0 تحقق اهدافش بکوشند.

تحقق گسترش اتحادیه اروپا
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
ناجیان صلح در سرزمین جنگ

ناجیان صلح در سرزمین جنگ

شنبه گذشته در افغانستان روز ملی سرباز بود. بسیاری از مسؤولان آنجا هم در رثای سربازان حرف‌هایی زدند. در استان‌های مختلف محافل بزرگداشت برایشان برگزار شد.

از دکتر نجیب تا دکتر غنی

از دکتر نجیب تا دکتر غنی

حملات و ترورهای مرگبار در سراسر افغانستان به امری روزمره بدل شده‌است. هر کسی هم می‌تواند هدف باشد.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر