مجله سیاسی و فرهنگی «رودررو» این هفته موضوع «بحران در مدیریت بحران آمریکا» را با حضور دو کارشناس بررسی ‌می کند.
کد خبر: ۱۱۷۷۵۵۵

به گزارش جامجم، دکتر مراد عنادی مجری کارشناس، امروز ساعت 19 در میزبانی دکتر جهانبخش ایزدی، کارشناس روابط بینالملل و دکتر عباس کوچنژاد، کارشناس حقوق بینالملل به بررسی موضوع برنامه می پردازد.

شیوه مدیریت بحران در آمریکا از چالشهای تکراری است که همواره انتقاداتی را به همراه داشته و این بار در آتشسوزی کالیفرنیا جدیتر شده است.

رئیسجمهور آمریکا در سیاست فرار به جلو، شکست مدیریت بحران را در مهار آتشسوزی کالیفرنیا به «مدیریت افتضاح» جنگلها نسبت داد و تهدید کرده بودجه فدرال کالیفرنیا را در بخش مدیریت جنگلها قطع خواهد کرد.

مشابه این مدیریت افتضاح در حوادث مشابه دیگر نظیر توفان و سیل و بحران قانون آزادی سلاح هم روی داده و انتقاد عمومی از ناکارآمدی سیستمی آمریکا در مواجهه با بحرانها را در پی داشته است. به گونهای که سالانه 35 هزار نفر در آمریکا به دلیل تیراندازی مسلحانه جان خود را از دست میدهند. انتقاد از ناکارآمدی سیستمی در آمریکا در حوزههای دیگر اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی هم جدی است، به گونهای که برخی کارشناسان از تزلزل در مدیریت بحران به عنوان یکی از عوامل افول قدرت آمریکا در ابعاد مختلف داخلی و بینالمللی یاد میکنند.

در برنامه رودرروی این هفته، به کنکاش و تحلیل بیشتر این موضوع میپردازیم.

این برنامه به تهیهکنندگی سیدمهدی حسینی، کاری از گروه سیاسی شبکه چهار سیماست و سهشنبهها ساعت 19 به صورت زنده روی آنتن این شبکه می رود.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها