نوانما برگزیده های نوا کد خبر: ۱۱۷۵۹۸۵   ۲۲ آبان ۱۳۹۷  |  ۱۰:۰۰

چارتار

برگرد

پا پس نکش از صید من آهوی زیبا لختی بتابان بر رخم آن روی زیبا
تا بودنت بارانو نوری توامانس مهمان شعرم هر طرف رنگین کمانس
تا بودنت بارانو نوری توامانس مهمان شعرم هر طرف رنگین کمانس
برگرد و به زیبا شدنت مرا دوباره زیرو رو کن با راز رهاتر شدنت مرا دوباره رو برو کن
برگردو بمان حوصله کن نذاره کن به چشم خیسم
رویای تو آورده مرا به نامه ای که مینویسم
پا پس نکش از صید من آهوی زیبا لختی بتابان بر رخم آن روی زیبا
تا بودنت بارانو نوری توامانس مهمان شعرم هر طرف رنگین کمانس
تا بودنت بارانو نوری توامانس مهمان شعرم هر طرف رنگین کمانس
برگرد و به زیبا شدنت مرا دوباره زیرو رو کن با راز رهاتر شدنت مرا دوباره رو برو کن
برگردو بمان حوصله کن نذاره کن به چشم خیسم
رویای تو آورده مرا به نامه ای که مینویس

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل: