دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به این‌که عملیات نوسازی ناوگان تاکسیرانی با همکاری نکردن خودروسازان در سال ۹۷ متوقف شد، گفت: حدود ۷۰ هزار تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد.
کد خبر: ۱۱۵۷۰۶۰

به گزارش ایرنا، وحید حسینی افزود: از 70 هزار تاکسی فرسوده ۱۷ هزار تاکسی فرسوده در تهران است که با توجه به اهمیت کاهش آلودگی هوا، دولت برای اجرای نوسازی ناوگان تاکسیرانی باید کمک کند.

دبیر کار گروه ملی کاهش آلودگی هوا تاکید کرد: طبق قانون هوای پاک خودرویی که بیشتر از ده دقیقه بهصورت درجا روشن باشد باید جریمه شود و خوب است پلیس آن را اجرا کند. وی تصریح کرد: البته در میان کامیونداران دیزلی، رسمی در دنیا رایج است که خودروهای خود را خاموش نمیکنند؛ زیرا بر این باورند دیگر روشن نمیشود که این رسم در ایران نیز وجود دارد.

حسینی با بیان اینکه برای این موضوع سه راهکار آموزش، اطلاعرسانی و فناوری ارائه شده است، بیان کرد: براساس فناوری جدید این خودروها بعد از ده دقیقه درجا کردن خودبهخود خاموش میشوند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها