راپورت‌های میرزا ادریس‌

توده عظیم عفونت با قارچ و پنیر اضافه ...

الیوم در حال حل جدول کلمات متقاطع بودیم که خشایار دق الباب کرد. اذن دادیم وارد شد. بشکن و بالا می‌انداخت و به شیوه شاطری ترقص می‌نمود. نهیبش دادیم کمی آرام گرفت. یک مدتی توی این مکتوبات یومیه از پس‌گردنی‌هایی که می‌زدیم برایتان مکتوب فرمودیم، از کمیته حقوق بشر و برخی سازمان‌های رعیت نهاد راپورت آمده که اینقدر این خشایار مفلوک را ننوازید و پس گردنی‌اش نزنید. ماهم از آنجا که مدتی است در دنیای اکنون زیست می‌فرماییم و باید به آداب جهان کنون شما احترام بگذاریم و مشق دموکراسی کنیم فلذا من بعد از این دیگر خشایار را پسی نزده و صرفا به گرفتن ویشگون از گرده نامبرده اکتفا می‌فرماییم. علی ایحال داشتیم می‌فرمودیم. خشایار بشکن و بالا می‌انداخت که فرمودیم چه شده؟ عرض کرد تصدقت گردم گواهینامه رانندگی گرفتم دیگر نیاز نیست برای سیاحت در طهران آژانس بگیریم‌! فرمودیم: مگر ماشین داری؟
کد خبر: ۱۱۱۴۲۹۴

عرض کرد: نه! گفتیم: خب پس فرقی نکرد با همان آژانس میرویم... ملول شد.

بعد فرمود میخواهم به شادیانه این امر مبارک امشب ببرمتان شام بهتان پیتزا بدهم! فرمودیم پیتزا چیست؟

خنده کرد: ویشگونش گرفتیم که غلط زیادی نکند!

بعد عرض کرد: یک جور غذای فرنگی خوش مزه است. فرمودیم: یعنی چه؟

عرضکرد: یعنی ندارد تصدقت گردم! میرویم همین فستفودی سر کوچه دوتا پیتزا میزنیم بر بدن برمیگردیم.

فرمودیم: ما تا نفهمیم محتویات این غذا چی هست اصلا پا از عمارت بیرون نمیگذاریم.

عرض کرد: هر طور میل شماست !

فرمودیم آن لپتاپ نفتیات را روشن کن. روشن کرد و فرمودیم سرچ کن فواید غذایی پیتزا را. سرچ کرد و گوگل بعد از عرض سلام و آستانبوسی عرض کرد قبله عالم فوایدی یافت نشد. بعد فرمودیم سرچ کن مضرات پیتزا! چشمتان روز بد نبیند هزار مقاله و خبر و گزارش و تصویر آمد که ایها الناس نخورید. تصادفا فرمودیم یک درگاه خبری وانموده ببینیم چه نگاشته اند. جل الخالق تشتکمان پرید. نگاشته بود وقتی که یک پیتزا یا به طور عام یک فستفود وارد خندق بلای معده بشر دو پا میشود، فرمانی که سامانه ایمنی بدن به مغز میفرستد آنگونه است که راپورت میدهد والاحضرتا جناب مغز! یک توده عظیم عفونت وارد ممالک محروسه بدن گشته و دستور مقابله بدهید. این که چه بر سر بدن مظلوم میآید تا این توده عفونت خارج گردد خود داستانی است علی حده... به خشایار فرمودیم یک دبه ماست از حاج اصغر ماستبند ابتیاع کند شب سنگک و ماست و کشمش بخوریم... زیاده فرمایش نداریم. باقی بقایمان

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها