بسته حقوقی برای تصمیم‌گیری سریع بعد از وقوع سانحه رانندگی

پیامدهای فرار از صحنه تصادف

برخی به جای اینکه هر چه زود‌تر برای نجات جان مصدوم چاره‌ای بیندیشند از محل حادثه متواری می‌شوند. قانون بین آن دسته از رانندگانی که پا روی وجدان می‌گذارند و از صحنه تصادف فرار می‌کنند با دیگر رانندگان تمایز قایل شده است که در ادامه مطلب با این تفاوت و تمایز در برخورد قانونی آشنا می‌شوید.
کد خبر: ۵۸۵۷۳۶

 

شهر پر از انواع و اقسام خودرو‌ها شده است. این وسایل اگرچه امتیازات زیادی برای زندگی بشر دارند، استفاده از آن‌ها همراه با ریسک و خطر است. تصادف مهم‌ترین خطری است که این وسایل برای شهروندان به همراه دارد. هر روز جان برخی از شهروندان در برخورد با این وسایل نقلیه آسیب می‌بیند. در بسیاری از مواقع رساندن سریع مصدوم به بیمارستان می‌توان جان او را نجات دهد به همین دلیل سرعت عمل بعد از وقوع این حوادث اهمیت زیادی در کاهش میزان خسارت جانی دارد.
 
مجازات راننده فراری
 در صورتی که شخصی با خودرو تصادف کند و موجب کشته شدن دیگری شود، در صورتی که عمدی نباشد، چنین قتلی شبه عمد خواهد بود. مهم‌ترین مجازاتی که این جرم دارد پرداخت دیه است که امروزه شرکت‌های بیمه پرداخت آن را تضمین می‌کنند. قتل در نتیجه تصادف رانندگی به قصاص منتهی نمی‌شود؛ با این وجود، گاهی برخی رانندگان بعد از تصادف خطاکار با فرار از صحنه تصادف، مجروح را به امان خدا‌‌ رها می‌کنند تا شاید از مجازات‌های این جرم فرار کند. هر چند خیلی زود گرفتار ندای وجدان ناراحت خود می‌شوند و زندگی را برای خود تلخ می‌کنند. 
بر اساس ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اگر بعد از تصادف، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا به‌ وجود اینکه امکان کمک گرفتن از مأموران انتظامی وجود دارد از انجام این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را‌‌ رها کند بر حسب مورد در هر کدام از موارد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه کند. 
 
کارهایی که نباید انجام داد
در بررسی ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی اول باید ببینیم بعد از صحنه تصادف چه کارهایی را نباید انجام دهیم: در شرایطی که امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی وجود دارد از این کار خودداری کنیم. در صورتی که امکان کمک گرفتن از ماموران انتظامی وجود دارد از این کار خودداری کنیم. 
برای فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را به حال خودش‌‌ رها کنیم. در مورد این بند باید توجه داشت که ترک محل باید برای فرار تعقیب باشد بنابراین اگر شرایطی وجود داشت که در آن محل حادثه را به خاطر آوردن کمک یا انجام کار دیگری ترک کنیم در این صورت نمی‌توان گفت که عمل ممنوعی انجام داده‌ایم. 
 
پیامدهایی که گریبانمان را خواهد گرفت
حالا در صورتی که هر یک از اعمال ممنوع یادشده را انجام دادیم چه پیامدهایی در انتظار ما خواهد بود؟ برخی از آن‌ها به این شرح است: 
هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا ماموران مربوط را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد. اگر راننده‌ای غیر از مقصر حادثه مصدوم را به بیمارستان یا نزد نیروهای انتظامی انتقال دهد چنین راننده با وجدانی هم مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت
دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه کند؛ یعنی با این کار ما، دیگر خبری از تخفیف در مجازات نخواهد بود. مرتکب هر یک از این اعمال به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات شخصی را می‌گوید که در تصادف رانندگی موجب مرگ شخص دیگری شده است. 
این ماده می‌گوید: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.» 
مجازات حبس برای مرتکب هر یک از موارد فوق بیشترین شدت را خواهد داشت. 
مرتکب هر یک از این اعمال به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده ۷۱۵ مجازات شخصی را می‌گوید که در اثر تصادف رانندگی موجب ایجاد صدمه بدنی جدی و جبران‌ناپذیر به دیگری شده است. 
این ماده می‌گوید: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی یا عدم مهارت راننده، موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.» 
مرتکب هر یک از این اعمال به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده ۷۱۶ مجازات شخصی را می‌گوید که در اثر تصادف رانندگی موجب نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود. 
این ماده می‌گوید: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظام‌های دولتی یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد.» 
 
دیگر مواردی که باعث تشدید مجازات می‌شود
 علاوه بر فرار از صحنه تصادف برخی از اعمال قبل از تصادف هم موجب می‌شود که مجازات مجرم شدید‌تر شود. اقدامات یادشده به این شرح است: 
- مست بودن راننده. 
- گواهینامه نداشتن راننده. 
- در صورتی که راننده زیاد‌تر از سرعت مقرر حرکت ‌کرده باشد. 
- در صورتی که راننده دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته باشد. 
- در صورتی که راننده در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذاشته شده است، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع شده است، رانندگی کند. در همه این موارد راننده به دو سوم مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. درباره افرادی که مقصر اصلی حادثه را فراری دهند یا به او کمک می‌کنند نیز باید گفت: اقدام این افراد به هر دلیل طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود؛ البته میزان مجازات بستگی به نوع جرم نیز دارد
 
 امتیازات راننده با وجدان
 در مقابل مجازات‌هایی که برای راننده بی‌وجدان فراری در نظر گرفته شده است در صورتی که راننده برای نجات مصدوم یا کم کردن آسیب‌های ناشی از رانندگی به او کمک کند برای او امتیازاتی در نظر گرفته شده است: 
اول اینکه راننده می‌تواند برای کمک به مصدوم وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد؛ البته به این شرط که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد. علاوه بر این در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا ماموران مربوط را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد کرد. اگر راننده‌ای غیر از مقصر حادثه مصدوم را به بیمارستان یا نزد نیروهای انتظامی انتقال دهد چنین راننده با وجدانی هم مورد حمایت قانون قرار خواهد گرفت. 
 
چرا برخی از رانندگان فرار می‌کنند؟ 
 وجدان بیشتر رانندگان به آسانی حاضر نمی‌شود کسی را با وضعیت جسمی وخیم در کنار خیابان‌‌ رها کند و فرار کند؛ به خصوص اینکه این شخص به دلیل اشتباه خود راننده به این حال و روز افتاده باشد؛ بنابراین معمولاً فرار از صحنه تصادف یک تصمیم اشتباه لحظه‌ای است. 
تشدید مجازات راننده هم برای برخورد با همین اشتباه لحظه‌ای و پشت کردن به نوع‌دوستی است. ترس، بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی مهم‌ترین دلایلی هستند که موجب فرار یک راننده حادثه‌ساز از صحنه تصادف می‌شوند. برای اینکه خسارت‌های مصدوم در صورت فرار راننده جبران شود قانون صندوق خسارت‌های بدنی را پیش‌بینی کرده است که در چنین شرایطی خسارت قربانی تصادف را پرداخت می‌کند. 
اگرچه ممکن است راننده به دلایل مختلف صحنه تصادف را ترک کند، کسان دیگری که در اطراف تصادف هستند می‌توانند در نجات جان مصدوم نقش تأثیرگذاری داشته باشند. در این شرایط دیگران می‌توانند به جبران این اشتباه بپردازند و مصدوم را به بیمارستان منتقل کنند. 
برای کسانی که نگران عواقب این کار هستند هم اطمینان می‌دهیم که به پشتوانه قانون بازداشت نخواهند شد. ممکن است شخصی از ترس اینکه بعد از انتقال مصدوم به بیمارستان با مقصر اصلی حادثه اشتباه گرفته شود از انجام این کار خودداری کند؛ اما برای اینکه این نگرانی از بین برود «قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی منتقل می‌نمایند» به تصویب رسیده است. 
در این قانون کوتاه تاکید شده است: از تاریخ تصویب این قانون نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و غیره منتقل می‌کنند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد کنند یا دلایل و قرائن دیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی کند.
>> حمایت
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۲
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۲۷ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۲
۰
۰
خدا كند كند ( این تكیه كلام است ، وگرنه خدای تبارك و تعالی به بشر عقل داده است تا از این نعمت عظمی به بهترین وجه مثبت استفاده كند)جامعه ایران كمی به خود بیاید و طرز رفتار خود را در تمام امورات زندگی اجتماعی عوض كند. متاسفانه چنان رفتار اجتماعی مردم بد و ناهنجار است ( این موضوع توسط مقام معظم رهبری نیز ،در سفر به استان خراسان شمالی مورد تاكید قرار گرفته است) كه در اثر این ناهنجاری ، هر دقیقه و هر ساعت برای خودشان و دیگران مشكل و حادثه ایجاد میكنند.چنان به هم پرخاش میكنند كه انگار ارث پدر همدیگر را از هم طلب دارند. ناهنجاری ها و بد اخلاقی ها ، كج رفتاریها ،كج اندیشی ها و.......خیلی زیا د است و در مقالات و مباحث بسیار در باره آنها صحبت شده و متاسفانه فقط صحبت شده و باز متاسفانه هیچ تاثیری روی رفتار مردم نداشته است . یكی از مهم ترین دلائلی كه باعث عدم تاثیر گذاری مباحث روی اصلاح رفتار مردم شده است ، این است كه حرفها از دل بر نمی آید كه لاجرم بر دل بنشیند.
بگذریم از اینكه در همه جوامع بشری ( حتی آنانی كه ادعادی تمدن دارند ، آدم گستاخ و قانون شكن وجود دارد) ، اما اینكه رفتار مردم ایران اینقدر ناهنجار و افسار گسیخته شده است ، فشارهای بی حد و حصری است كه در تمام جنبه های زندگی به مردم وارد شده . اصلا مردم حال وروز خودشان را نمیفهمند . ازبس كه قبح دروغ گویی و شارلاتان بازی ازبین رفته ، مردم فكر میكنند كه اگر همین رفتار را نداشته باشند ، كارشان نمیشود. قانون هم كه در ایران فقط روی كاغذ است . مثلا در همین بحث تصادف، خدا نكند ( تكیه كلام است) كه یكی از طرفین حادثه در میان ضابطین قانون آشنایی پیدا كنند كه در این صورت ، ناحق ، حق میشود و بلعكس . مردم به اجرای صحیح قانون از طرف ضابطین و مجریان اطمینان ندارند، به همین خاطر است كه متواری میشوند . وگرنه اگر اطمینان داشته باشد كه به قانون عمل میشود ، مردم قانون را پشتوانه خودشان خواهند دانست ، اما عملا این طور نیست . مردم می بینند كه با پیدا كردن پارتی ، به راحتی میشود قانون را زیر پا گذاشت . مردم میبینند كه برخی ضابطین و مجریان قانون ، خودشان جزء قانون شكنان درجه یك هستند ، متاسفانه و قس علیهذا...
آقا جوری شده كه مردم وقتی میبینند كه قانون را زیر پا گذاشته اند ، كیف میكنند و اسمش را زرنگی میگذارند . تكرار میكنم كه حرمت قانون برنگردد ، تا اجرای قانون تضمین نگردد و تا...........همین آش است و همین كاسه ... سلامت باشید.
طاهر هرمزی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۲۰ - ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
۰
۰
یك هفته پیش مامورین انتظامی بالباس شخصی وهیچ تابلوی ایست باعث شد راننده جوان به خاطرترس مبادادزد باشند باماشین خودش به رانندگی ادامه میدهدكه باصدای شلیك گلوله اسلحه چرخهای عقب وجلو میتركد وماشین چپ میكند ومنجربه فوت راننده سواری شده برای استفاده ازبیمه شخص ثالث چكارباید كرد

نیازمندی ها