ازدواج عاملی برای رفاه و گسترش آسایش و آرامش بیشتر در زندگی است اما تاکنون از خود پرسیده‌اید چرا برخی ازدواجها بە جدایی می‌انجامد و چرا بعضی از زوجها همدلی و همفکری و تفاهم دارند و بعضی دیگر نه؟
کد خبر: ۵۵۲۰۹۱

آیا از خود پرسیده ایم که چگونه می شود زنان و شوهرانی که مدعی بوده اند نمی توانند با یکدیگر زندگی کنند ،  پس از چندی توانسته اند بە خوبی با هم زندگی کنند ؟

این نوشتار می تواند برای کسانی که در مرحله تصمیم گیری برای ازدواج و یا در آستانه ازدواج هستند و نیز کسانی که روابط زناشویی آنها آشفته شده است  ، مفید باشد.

*     اولین نکته این است که انجام دادن هر کاری به مهارت و دانش نیاز دارد . یعنی برای یک همسر توانا شدن باید دانایی ها، دانش ها و مهارت های لازم را کسب کرد از این رو پیشنهاد می شود با مطالعه کتاب های تربیتی -روان شناسی- آیین همسرداری بە دانش و مهارت خود بیفزایید .

*         خانواده یک نهاد اصلی و ویژه جامعه است و برقراری روابط انسانی سالم و درست میان اعضای خانواده مهمترین عامل سلامت خانواده است  .سعی کنید با همدلی، همفکری همکاری و هماهنگی روابط سالمی را میان اعضای خانواده خود برقرار کنید .

*         در ارزیابی روابط زناشویی هر یک از زوج ها بدانند که همسر او نزدیک ترین و محرم ترین فرد است بنابراین پیشنهاد می شود به  همسرتان به عنوان نیمه حامی و پشتیبان نگاه و تلاش کنید او را خوشبخت کنید.

*          زن و شوهر با یادگیری مهارت های ارتباطی و به کار بستن آنها می توانند روابط خود را بهبود بخشند، متحول سازند و در فضایی سرشاز از حسن تفاهم و حسن نظر به حل و فصل مسائل خود بپردازند. بعضی از این مهارت ها عبارتند از: فعالانه به حرفهای یکدیگر  گوش کردن ، تشریک مساعی و مشورت کردن ، به  عقاید یکدیگر احترام گذاشتن ، پذیرفتن یکدیگر و نظایر آن .

*        تحکیم روابط زناشویی علاقه به داشتن یک ارتباط سالم ،ایجاد یک کانون گرم و صمیمی و رسیدن به تفاهم از مسئولیت همه اعضای خانواده بویژه زن و شوهر است. از این رو می توان گفت که حل مسائل زناشویی و خانوادگی مستلزم کوشش همه جانبه اعضای خانواده  است .

*        وقتی در زندگی زناشویی اختلاف نظر و سوء تفاهمی بروز کند ، به  جای سرزنش کردن یکدیگر و تفسیر نادرست بە شناسایی مسئله ، علت یابی و سرانجام راهیابی برای حل مشکل بپردازید . 

*          لازمه ایجاد حفظ و استمرار روابط زناشویی سالم داشتن، تعهد ، وفاداری و اعتماد انصاف صمیمیت پذیرفت متقابل ،سعه صدر متقابل، تفاهم متقابل و اعتماد متقابل است. پس با رعایت این اصول نسبت بە همسرتان احساس مسئولیت کنید و در خانواده فضایی سرشار از امنیت روانی و عاطفی ایجاد کنید .

*       مهمترین علل پپیدایی مسائل و مشکلات زناشویی سوء ارتباطات و سوء تفاهمات است. بنابراین هم زن و هم شوهر هر یک بە سهم خود مسئولیت دارند که از وجود آمدن سوء تفاهم و سوء ارتباطات پیشگیری کنند و در اولین فرصت ممکن بە حل و فصل آنها بپردازند، زیرا این مساله بە صورت یک فرایند مخرب و پیش روند عمل می کند  و گاهی یک سوء تفاهم کوچک ماندن یک گلوله برفی بتدریج بە یک بهمن بزرگ تبدیل می شود و بنیاد زندگی زناشویی را از بیخ و بن بر می کند . برائ مثال ممکن است کس ، در حالی که ممکن است سکوت او معانی گوناگون داشته باشد برائ مثال ممکن است در خانواده ای برائ تربیت و اصلاح رفتار نامطلوب از سکوت بە عنوان یک تقویت کننده منفی استفاده شود .

*     ‌  مورد تایید  واقع شدن ،  مورد محبت قرار گرفتن و مورد توجه بودن از نیازهای اساسی انسان است، سعی کنید در روابط زناشویی تان بە نوعی و طریقی رفتارهای مطلوب همسرتان را مورد توجه قرار دهید و تایید کنید همسر شما باید بفهمد که برائ او ارزش قائل هستید و خلاصه آن که تشویق و تایید باید در جمع باشد و تذکر نکات منفی و انتقاد باید بە صورت محرمانه و در تنهایی صورت گیرد .

*         یادتان باشد که مساله یک طرف و شیوه برخورد با مساله طرف دیگر است. بە جای انتخاب روش پرخاشگرانه ،خشونت آمیز و بدبینانه بهتر است روش مسالمت آمیز، صمیمانه و خوش بینانه را انتخاب کرد اگر رفتاری برائ شما مبهم است ساده ترین راه این است که از همسرتان سوال کنید هدف شما از انجام این کار چیست ؟ منظور شما از این حرف چیست و …

*        در اکثر موارد با وجود این که زن و شوهر با زبان واحدی با یکدیگر سخن می گویند اما آنچه که یکی می گوید و آنچه دیگری می شنود اغلب متفاوت است و در نتیجه مشکلات ارتباطی را بە دنبال می آورد . پیشنهاد می شود هم زن و هم شوهر دیدگاه خود را در مورد مساله یا مشکل مورد نظر بە زبان ساده و صادقانه بیان کنند . نکته مهم دیگر اینکه خشونت را نباید با خشونت پاسخ گفت ، بلکه خشونت را باید با سکوت پاسخ گفت و بعدا در موقعیت مناسب دیگری دربارهٔ مساله مورد نظر بە بحث و گفت و گو پرداخت .

*        سعی کنید با نگرش مثبت نسبت بە یکدیگر با مشورت کردن و هماهنگی امور زندگی ،خانوادگی، تعلیم و تربیت فرزندان، فعالیت های اجتماعی، اوقات فراغت و چگونگی صرف آن دید و بازدیدهای خانوادگی و نظایر آن را تنظیم و برنامه ریزی کنید .

*         درهر فرصتی که پیش می آید سعی کنید با همسر و اعضای خانواده تان ارتباط کلامی و عاطفی برقرار کنید و بە گفت و گوهای خانوادگی بپردازید.  زن ها از صحبت کردن با همسرشان بیشتر لذت می برند و از این روش برائ نشان دادن مهر و علاقه خود نسبت بە همسرشان استفاده می کنند ، بنابراین پیشنهاد می گردد شوهران فعالانه بە صحبت های همسران خود گوش کنند واکنش مناسب نشان دهند .چنانچه شوهر یا زن در شرایط خاصی نتواند بە صحبت های همسرش گوش کند باید این موضوع را صادقانه و صمیمانه مطرح و تقاضا کند صحبت کردن دربارهٔ آن موضوع را بە فرصت دیگری موکول

کنند . 

  *       زن و شوهر باید هر چه بیشتر با یکدیگر ارتباط کلامی و عاطفی برقرار کنند و سوء تفاهمات و سوء ارتباطات را هر چه زودتر شناسایی و رفع و اصلاح کنند .نکته حائز اهمیت این است که زن و شوهر باید خود راساً بە حل مشکلات زناشویی و خانوادگی اقدام کنند و پیش از آن که موضوع را با کس دیگری در میان گذارند بە منزله دو انسان عاقل و بالغ مساله را منصفانه بین خود حل و فصل کنند و اجازه ندهند دیگران در این امر مداخله کنند .

*        زن و شوهر باید مشخص کنند که از یکدیگر چه انتظاراتی دارند . آنها باید گاه گاهی در یک فضای محرمانه ، محبت آمیز و صمیمانه بە ارزیابی رفتار و روابط یکدیگر بپردازند و از یکدیگر سوال کنند‌ آیا از من راضی هستی  ، آیا من توانسته ام انتظارات تو را پاسخگو باشم و نسبت بە من چه احساسی داری و نظایر آن  . زن و شوهر نباید تصور کنند که این انتظارات بە قدری روشن و گویا می باشند که نیاز بە این طرح و بیان آن نیست و همه می دانند .

*         در رویارویی با مسائل و مشکلات زناشویی همواره باید انصاف داشت  . بە بیان دیگر خود را در وضعیت طرف مقابل قرار دادن و قبول مسئولیت خود و شناخت انتظارات متقابل قدم اول در حل و فصل اختلافات زناشویی است.

*         داشتن نگرشهای آرمان گرایانه و شاعرانه نسبت بە ازدواج و روابط زناشویی از سویی و ازدواج هایی که براساس هوا و هوس  و جاذبه های مالی  و زیبایی صورت می گیرد ،  زوج ها را بیشتر با سوء تفاهم ها ،تضادها و … روبرو می سازد و این گونه پیوند ها بسیار زود بە سستی می گراید.

 

*         براساس سوء ظن و گمان بد و حدس نادرست نمی توان زندگی کرد و ارتباط سالم برقرار نمود . اگر موضوع و یا مساله ای ذهن زن و شوهر را بە خود مشغول کرده است باید آن را بە صراحت و صادقانه مطرح کرد و درستی یا نادرستی را مورد بررسی قرار داد .

*          لازمه ایجاد و حفظ و استمرار روابط زناشویی سالم و با نشاط این است که فضای خانواده سالم و آرامش بخش باشد و زن و شوهر از مسخره کردن یکدیگر و گفتن سخنان طعنه آمیز و دو پهلو پرهیز کنند .

*       بە جای در نظر گرفتن خصوصیات منفی بهتر است ویژگی های مثبت یکدیگر را در نظر بگیریم و بە آنها توجه کنیم. بنابراین از پوز خند زدن ،مسخره کردن ،متلک گفتن، تحقیر کردن ،سرزنش کردن و بە رخ کشیدن یکدیگر باید اجتناب کرد. این گونه رفتارهای نامطلوب سبب افزایش مقاومت های روانی در طرف مقابل می شود و ادامه زندگی زناشویی و ارتباط را دشوار و فاجعه آمیز می کند .

*          اساس یک ارتباط سالم و با نشاط مثبت فکر کردن است .در زندگی شخصی، خانوادگی و زناشویی همواره سعی کنید بە مثبت ها و موهبت ها و نعمت هایی که در اختیار دارید بیندیشید نه بە اموری که در اختیار ندارید. برائ مثال برخورداری از سلامتی ،  داشن فرزند و   روابط جنسی رضایت بخش از نعمت هایی است که در اختیار دارید  .

*              زن و شوهر می توانند با یاد آوری بعضی ایام ماند روز تولد ،سالگرد ازدواج و نظایر آن و دادن هدیه های هر چند کوچک و بە طور مثال یک شاخه گل بە طور نمادین یا سمبلیک عشق و علاقه و توجه خود را نسبت بە یکدیگر بروز دهند.

*        زن و شوهر موظفند خود را در برابر یکدیگر ‌آراسته و پاکیزه و جالب توجه نگهدارند و از پریشانی و نامرتبی اجتناب کنند .

*         از آنجا که اساسا نفس انسان تاثیر پذیر است ، در انتخاب دوست و برقراری روابط دوستانه و یا معاشرت های خانوادگی با زوج های دیگر دقت کنید پیشنهاد می شود زن و شوهر هر دو معیارهایی را با توافق یکدیگر مشخص کنند و براساس آنها بە گزینش دوست و برقراری این گونه روابط اقدام نمایند .

*       در روابط زناشویی سالم نه باید مرد سالاری باشد و نه زن سالاری. بە بیان دیگر اصولا رابطه سلطه گرانه و سلطه پذیرانه چه از طرف زن و چه از طرف شوهر برائ کانون گرم خانواده آفت بزرگی بە شمار می آید .

*         خطای یکدیگر را در حضور فرزندان یا کسان دیگر مانند دوستان آشنایان و بستگان مانند پدر شوهر ،مادر شوهر، پدر زن و یا مادر زن بازگو نکنید و همواره احترام بە بزرگترها و پدر و مادر را همواره بە فرزندان خود یاد آوری کنید .

*        مساله اصلی این است که تفاوت های فردی  بین همسران وجود دارد و زوج ها نباید یکدیگر را با کس دیگری مقایسه کنند. نکته حائز اهمیت این است که زوج ها باید  ین تفاوت ها را درک کنند و اختلافات زناشویی را در   فضای محرمانه و صمیمانه مطرح کنند و معتقد باشند که همواره  می توان بە تفاهم رسید و یک ارتباط سالم برقرار کرد .

*         تشویق و ابراز تشکر از رفتارهای مطلوب همسر،  تاثیر بە سزایی در تکرار و استمرار آن رفتارها دارد و انگیزه تکرار آن رفتارهای مطلوب را بیشتر می کند .

*         سعی کنید مورد یا موارد سوء تفاهم یا مسائل مورد اختلاف را هرچه زودتر و صریح تر مطرح کنید و بە حل و فصل آنها بپردازید. از پیش داوری و تصمیم های نادرست و غیر منطقی و شکل گیری افکار منفی پرهیز کنید  . برائ مثال اگر همسر شما یک بار بد قولی کرده است بە او نگویید تو همیشه بد قولی می کنی، در حالی که ممکن است همسر شما این بار قولش را فراموش کرده باشد و یا سبب خاصی داشته باشد .

*          از نسبت دادن القاب و زدن برچسب های ناگوار و نامطلوب بە یکدیگر پرهیز کنید. بد قول ،زرنگ ،شلخته، هیز، بی احساس، نامهربان، بی عاطفه ،  کله شق، یکدنده، لجباز، بی انصاف ،زور گو ،خود خواه و نظایر آن القابی است که  روابط شما را تحت تاثیر قرار می دهد . حتی در شوخی از به کار بردن این واژه ها پرهیز کنید  .

   *    لازمه ایجاد تداوم و حفظ روابط زناشویی سالم انعطاف پذیری در رویارویی با تقاضا و در خواست های همسرتان است . آشفتگی روابط زن و شوهر بە افسردگی و اضطراب یکی از آنها یا هر دو منجر می شود  و در نتیجه بر شدت مشکلات موجود می افزاید . گاهی اوقات افسردگی و عصبانیت زن یا شوهر بە سبب اختلال درکار سیستم عصبی یا غدد  بە ویژه تیروئید است . بنابراین  در اولین فرصت بە پزشک متخصص مراجعه کنید .

  *    و  در پایان برای حفظ و استمرار زندگی زناشویی زوجین باید تلاش کنید بیندیشید، وقت بگذارید ،  احساس مسئولیت کنند و موانع برقراری ارتباط سالم را از میان بردارند .

>> خبر نو

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۲
مهسا ازتهران
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
۰
۰
خیلی مطلب زیبایی بود. برای تداوم عشق و عمل به روشهای گفته شده باید از خود گذشتگی كرد. ممنون از سایت زیبا و مفیدتون
فرخنده
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۵
۰
۰
سلام بیشتر به اینگونه مطالب بپردازید

نیازمندی ها