jamejamsara
سرا کد خبر: ۵۴۲۴۹۱   ۰۲ اسفند ۱۳۹۱  |  ۱۱:۵۹

کودکان خیلی از اوقات دروغ می‌گویند تا والدین را از خود راضی نگه دارند چرا که تا سن 4 سالگی معمولا براساس خشنودی والدین رفتار می‌کنند؛ دروغ می‌گویند تا برایشان مشکلی پیش نیاید؛ یا خجالت و عدم کفایت خود را بپوشانند. آنها حتی تا 7 سالگی تفاوت حقیقت، دروغ و افسانه را خوب درک نمی کنند.

کودکان از 7 سالگی به بعد نسبت به دروغ گفتن حس بدی دارند و حتی می‌دانند که توسط والدین مجازات می شوند حتی خداوند نیز آنها را مجازات می‌کند بنابراین به گونه‌ای از دروغ گفتن ترس و واهمه دارند. 

آنها از سن 11 – 12 سالگی به واقعیت‌ها می رسند و به ارزیابی واقعیت‌ها پرداخته و دروغ نمی‌گویند.  می‌دانند جامعه بر مبنای اعتماد است و اگر نتوانند اعتماد کسی را جلب کنند به دردسر می‌افتند.چه کنیم فرزاندانمان همواره اصل صداقت رادرکلیه امورمربوط به زندگی بکاربسته وازدروغ ببرهیزند؟

رعایت چنداصل راهگشا


1-هیچگاه ازفرزندتان سوالی نکنیدکه اورابه دروغ گفتن مجبورکنید:
وقتی می بینیدبسته شکلات درقفسه نیست وصورت کودک شماشکلاتی است از اونبرسید“ایاتوبسته شکلات رابرداشته ای؟درعوض دراین شرایط واقعیت رابگویید“ناراحت شدم که توبی اجازه شکلات برداشتی.این شکلات عصرانه توبوده است“اگرکودکتان انکارکردبااوواردبازی 20سوالی نشوید.ازاوبخواهیدبه اتاقش برودوهرموقع خواست بیرون امده ودرموردان صحبت کند.

2-اگرمطمئن نیستیدکه کودکتان دروغ میگویدصادقانه حرف زنید“احساس میکنم این حرف توحقیقت ندارد“
3-اگرفرزندتان به نزدشماامدتاحقیقت رابگویدجلوی خودتان رابگیریدوبرایش سخنرانی نکنید.ازکودک برای حرفی که زده تشکرکنیدودرموردیافتن راه حل یاتعیین تنبیه لازم ولی بدن عصبانیت فکرکنید.هیچ گاه نگویید“اگرحقیقت رابگویی تنبیهت نمیکنم“خیلی ازما هااشتباهاتی میکنیم که اعتراف به انهامشکل است

4-الگوی صداقت باشید:


وقتی فرزندتان دروغهای به اصطلاح ”مصلحتی“ راازشما میشنوددرواقع داریددرسی متناقض باصداقت به وی می دهیدمثل زمانی که سن کودکتان راکوچکترمیگوییدتابلیط ارزان تری بخریدیااوراوادارمیکنیدکه بشت تلفن بگویدشمادرخانه نیستیددرواقع داریدبه فرزندتان اموزش غلط می دهید.ازیادنبریم که ماهمیشه درحال اموختن چیزی به فرزندمان هستیم

با صرف وقت، پشتکار و تمرین راستگویی و درستکاری را به کودکان یاد بدهید و ارزش راستگویی را هم به آنها بفهمانید. اگر کودکی دروغ می گوید آن را نباید مشکل شخصیتی وی بدانیم بلکه برحسب فهم و درک وی روشهایی را به کار بگیریم تا راستگویی، درستکاری و مفهوم حقیقت را به او آموزش دهیم.
در خصوص راهکارهای آموزش حقیقت، راستگویی و درستکاری :
در سن 2، 3 و حتی 4 سالگی در مواقع بازی کردن، تماشای فیلم و حتی کتاب در مورد افسانه و حقیقت با کودکان صحبت کنید و آنها را نسبت به این موارد روشن کنید، اگر مشاهد کردید کودک دروغ می گوید به جای سرزنش باید وی را راهنمایی کنید و به جای تنبیه به فکر راه حل باشید.

ودرنهایت انکه اگرفرزندشماالگویی ازدروغ گفتن بیداکرده ویادرموردمسایل مهمی دروغ میگویدوحتی بعدازکشف حقیقت بازهم بران اصرار داردبهتراست بایک کارشناس متخصص دراین زمینه مشورت کنیدوازاوراهنمایی بگیرید.

منبع : پزشک آنلاین

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر

نیازمندی ها